Tradiţii de nuntă în Banat

Tabloul prezentat de către elevii liceului Gerhardinum la următoarea întâlnire Comenius organizat la Altmünster (Austria) ne arată momentul de trecere de la statutul de fată la cel de nevastă. Spectacolul se întemeiază firesc, pe comportamente şi ceremonii, unele dintre acestea aparţinând nivelelor arhaice ale culturii folclorice. Înlănţuirea lor firescă se realizează prin întruchiparea scenică a ritualilor de trecere care au însoţit din totdeauna viaţa culturală a mediilor folclorice şi care se ordonează în jurul ideii devecuirii din perspectiva întemeierii familiale, a căsătoriei.

Tabloul coreografic se sprijină pe ciclitatea vieţii în accepţie folclorică, pe conştiinţa „vecuirii”, a împlinirii omului prin căsătorie.

Tradiții de nuntă în Banat: Prezentare

înapoi