Társadalomtudományok

Az ember és a társadalom katedra magába foglalja azokat a tantárgyakat, amelyek az emberi létet többféle szempontból világítják meg és tanulmányozzák. E katedra tantárgyai közé tartozik: a filozófia, pszihológia, gazdaságtan, társadalmi életre való nevelés, logika és érvelés, földrajz és történelem, ó- és újszövetségi bibliaismeret, katekizmus, morálteológia, fundamentális teológia, egyháztörténelem, keresztény irodalomtörténet, vallástörténet, egyházművészet, spiritualitás, képzőművészeti nevelés, zenei nevelés és testnevelés.  Az ember és társadalom tanári bizottság Jakab Ilona igazgatónő, Pataky Ernő, Săvoiu Laura, Mihalca Márta, Muha Maria, Nüszl Erzsébet, Erdei Ibolya, Gallovits Gyula és Kocsik Zoltán spirituális atya tagjai ezen tantárgyak által arra nevelik a diákokat, hogy jelenlegi és majd még alakuló személyiségük által a remény hordozóivá váljanak. Abban a tudatban, hogy „a tanári kötelességek és a munka teljesítése hiteles apostolkodást jelent…és egyidőben igazi, nemes szolgálat a társadalom számára” mindent megtesznek azért, hogy a rendelkezésükre álló természetfeletti és természetes eszközök segítségével, olyan embereket neveljenek, akik mások személyiségét, kultúráját, történelmét, vallását tisztelve és különleges módon mások szenvedéseit és szükségleteit figyelembe véve, felelősséget vállalnak mindenkiért.

 

Olyan világban, amely Szentséges atyánk, XVI. Benedek pápa meglátása szerint úgy vélekedik a kereszténységről, mint amely erőszakosan megöli az ember szabadságát és boldogság utáni vágyát,tanáraink a kötelező tananyagon túl azt a meggyőződést igyekeznek elhinteni a diákok lelkében, hogy az evangélium nem csak egy pozitív, hanem egy csodálandó életformára nevel, amely nem az erkölcsi szabad vagy nem szabad erkölcsi  erkölcsi felszólításban merül ki, hanem örömhírként arra nyitja meg a szemünket, hogyan érdemes élni. Ebben az értelemben e katedra tanárai meggyőződésként feladatuknak tekintik olyan felelős keresztény személyiségek, akik bármilyen életutat is követnek, nem torpannak meg az életben az első akadály láttán.

A tanárok odaadása, becsületessége, leleményessége, szaktudása mellett a lelki programok is a diákok személyes fejlődését szolgálják. A lelki nevelést szolgálja a szentmise, amelyen minden diák részt vesz, ugyanakkor a lelki beszélgetés, esti ima, szentírásolvasás és zarándoklat. Ezek gyümölcseit csak évek múlva tapasztaljuk meg… A személyiség fejlődését tükrözik még vissza az olimpiászokon, iskolai versenyeken, sportmérkőzéseken és az érettségi vizsgán szerzett eredmények. Különösen gondolok itt a filozófia érettségin szerzett kitünő eredményekre.  Az iskola díszfala szépen árulkodik a diákok munkáinak eredményéről. Visszatekintve az elmúlt évekre elmondhatjuk, hogy az iskolában mindig voltak olyan diákok, akik értéket közvetítettek és lelkesedni tudtak valamiért. Különösen az utóbbi években a hittanolimpiászokon több kitünő eredményt ért el az iskola. 2010-ben Leban Anca XII. A osztályos tanuló II. helyezést  ért el az országos hittanolimpiászon,  2011-ben Martescu Denisa, IX. A osztályos tanuló I. díjat, Balica Bianca, X. A osztályos tanuló III. díjat, Stepnicica Sofia, XII. A osztályos tanuló pedig első dícséretet. A 2012-es iskolai évben ugyancsak az országos hittanolimpiászon  Martescu Denisa  X. A és Balica Bianca XI. A osztályos tanulók első dícséretet értek el. Több tanár örömmel nyugtázza, hogy a gyermekekért való munka az évek során nem volt hiábavaló. A mai eredmények abban mutatkoznak meg, hogy mindazon diákok akik ebből az iskolából kikerültek, megállják helyüket a társadalomban.

 

Tudatában vagyunk annak, hogy hosszú az út addig, amíg intézetünk elnyeri az egykori katolikus iskola dicsőségét, talán ez a tanári nemzedék már meg sem érni ezen álom beteljesülését, de céltudatos nevelésünk által minden diákban igyekszünk kialakítani Krisztus képmását, amelyet a Mindenható alkotott. Különben is nem a könnyű, korai és most kézzelfogható sikerek a fontosak. Sem tanárok és úgy gondolom még a diákok sem ezt keresik. Találóan jegyzi meg ezzel kapcsolatban XVI. Benedek pápa a Spe salvi enciklika szavaiban, hogy az evangelizáció és a nevelés útján a Kereszt logikájával merítjük az erőt, abból az emberi szempontból nevezett csődből, amely megváltoztatta a világ történelmét. Az igazi, teljes élet mások szolgálata által valósul meg. Ezáltal válunk mi is élő Evangéliummá, amelyből mások sok mindent kiolvashatnak. Ez az életben a legfontosabb és a legnagyobb nyereség

 

Muha Maria
szerzetesnővér, hittantanár,
munkaközösségvezető


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gerhard/public_html/frontend/themes/gerhardinum/page.php on line 50

Știri

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 8 noiembrie 2020

16 noiembrie, 2020

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 8 noiembrie 2020

Se aprobă prelungirea scenariului roșu până la data de 8 decembrie 2020 Documentul se descarcă de...

 
Hotărârea Consiliului de administrație nr. 36 din 23 octombrie 2020

28 octombrie, 2020

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 36 din 23 octombrie 2020

Aplicarea scenariului roșu pentru perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2020 Documentul se descarcă...

 
Mackó-tanoda tevékenységei a Gerhardinumban

16 iulie, 2020

Mackó-tanoda tevékenységei a Gerhardinumban

A Mackó-tanoda kreativ tevékenységei belopták magukat a temesvári magyar családok szivébe. Kreativ...