REÎNSCRIEREA/ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREŞCOLAR 2018- 2019

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE GRUPE –  an şcolar 2018-2019

SECŢIA ROMÂNĂ   

2 GRUPE (mic – 10 locuri, mijlocie 10 locuri, mare 20 locuri) / total de 40 LOCURI

SECŢIA MAGHIARĂ

 2 GRUPE (mic – 10 locuri, mijlocie 10 locuri, mare 20 locuri) / total 40 LOCURI

Programul de completare a cererilor de REÎNSCRIERE :

07  MAI  – 18 MAI  2018

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

Afișare locuri disponibile pentru înscriere : 18.05.2018 ora 15,00

Programul de completare a cererilor de ÎNSCRIERE :

ETAPA I – 21 MAI  – 08 IUNIE 2018

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 11.06.2018 – 14.06.2018

afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 15.06.2018 ora 18,00

DEPUNEREA CERERILOR –TIP DE ÎNSCRIERE SE FACE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMANT

Se anexează : Certificat de naștere, C.I. părinți (original și copie), adeverință salariat părinți, hotărâre divorț (unde este cazul), documente justificative îndeplinire criterii generale

 

          Director,

          Prof. IAKAB ILEANA

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

  1. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi, situaţia copilului care provine de la  o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
  2. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
  3. Existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;
  4. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
înapoi