REÎNSCRIERE / ÎNSCRIERE GRADINIŢĂ 2016-2017

REÎNSCRIEREA/ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREŞCOLAR

2016- 2017

PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE GRUPE –  an şcolar 2016-2017

    SECŢIA ROMÂNĂ   –  2 GRUPE (mijlocie 20 locuri, mare 20 locuri) / total de 40 LOCURI

SECŢIA MAGHIARĂ – 2 GRUPE (mijlocie 20 locuri, mare 20 locuri) / total 40 LOCURI

 

Programul de completare a cererilor de REÎNSCRIERE :

04 MAI  – 20 MAI 2016

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

 

Programul de completare a cererilor de ÎNSCRIERE :

ETAPA I – 23 MAI  – 10 IUNIE 2016

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 13 – 17.06.2016

afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 17.06.2016

 ETAPA II – 27 MAI  – 29 IULIE 2016

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 25 – 29.07.2016

afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 29.07.2016

 

DEPUNEREA CERERILOR –TIP DE ÎNSCRIERE SE FACE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMANT

 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE

14.05.2016 (sâmbătă)  orele 10,00-12,00 pentru secţia în lb. română

21.05.2016 (sâmbătă)  orele 10,00-12,00 pentru secţia în lb. maghiară

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

1. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi, situaţia copilului care provine de la  o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;

2. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

  • 3. Existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;

 

  • 4. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
înapoi