Procedura operațională privind transferul elevilor

Unitatea de invatamant
Liceul Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” Timisoara

Departament

Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

privind transferul elevilor

Ediţia: 1Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. :

 

Cod: P.O. 80

Pagina 1 din 10
Exemplar nr.: 1

 

8. Descrierea procedurii operaţionale

  1. Părintele/ Reprezentantul legal ridică de la secretariatul şcolii formularele de transfer (două exemplare).
  2. Părintele/Reprezentantul legal completează formularul de transfer în două exemplare, acestea urmând a fi semnate de către ambii părinți.
  3. Părintele/Reprezentantul legal depune la secretariatul şcolii formularele de transfer completate.
  4. Secretarul şcolii înregistrează formularele de transfer în registrul de intrare-ieşire
  5. Părintele/Reprezentantul legal depune formularele la secretariatul şcolii unde urmează să se transfere.
  6. Conducerea şcolii unde urmează să se transfere verifică dacă sunt îndeplinite toate criteriile de înscriere.
  7. Consiliul de administrație al şcolii unde urmează să se transfere aprobă cererea în măsura în care este îndeplinit criteriul pentru înscriere la liceu – nota 9 la purtare.
  8. Părintele/Reprezentantul legal ridică de la secretariatul şcolii unde urmează să se transfere formularele semnate.
  9. Părintele/Reprezentantul legal depune formularele la secretariatul şcolii  de unde pleacă.

10. Consiliul de administratie şcolii de unde pleacă aprobă cererea (formularele).

11. Secretariatul şcolii de unde pleacă elevul reţine un exemplar.

12. Secretariatul şcolii înregistrează cererea în catalogul clasei.

13. Secretariatul şcolii înregistrează cererea în Registrul matricol.

14. Secretariatul şcolii înregistrează cererea în Registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor.

15. Părintele/Reprezentantul legal depune celălalt formular  semnat la secretariatul şcolii unde pleacă.

16. Părintele/Reprezentantul legal depune la secretariatul şcolii o cerere de lichidare semnată de Bibliotecă şi Contabilitate potrivit căreia nu are datorii faţă de instituţie.

17. Părintele/Reprezentantul legal îşi ridică dosarul de la secretariatul şcolii de unde pleacă.

18. Părintele/Reprezentantul legal ataşează la dosar al doilea exemplar din formularul de transfer.

19. Părintele/Reprezentantul legal  depune dosarul la Secretariatul şcolii care îl primeşte.

20. Secretariatul şcolii înregistrează cererea în catalogul clasei.

21. Secretariatul şcolii înregistrează cererea în Registrul matricol.

22. Secretariatul şcolii înregistrează cererea în Registrul de evidenţă  si înscriere a elevilor.

23. Perioada de depunere a cererilor de transfer :

–       din prima zi de vacanță până în 15.07 al fiecărui an calendaristic

–       în perioada 20.08 – 01.09 al fiecărui an calendaristic

–       în primele 3 zile de vacanțe intersemestriale (clasele CP-V-VIII)

24. Documente justificative necesare :

–       Adeverință cu media generală și cu media la purtare, unde este cazul

–       Recomandare preot paroh (pt elevii de liceu)

–       Limbi străine studiate (în baza art.15 alin.4,5 din ROFUIP 5079/31.08.2016)

25. Evaluare dosare (în situația suprasolicitărilor)

 

înapoi