Olimpiada Națională de Religie în limba română pentru cultele romano-catolic și greco-catolic, clasele VII-XII, etapa națională
Timișoara, 25-28 aprilie 2017

 

Cuvânt bun venit

Iubiți participanți la Olimpiada Națională de Religie,

 

Vreau să îmi exprim, prin aceste rânduri, sentimentele mele de bucurie și împlinire cu ocazia organizării Olimpiadei Naționale de Religie pentru cultele romano-catolic și greco-catolic 2017 în dieceza noastră. Vă salut cu mult drag pe toți cei care participați la acest concurs în orașul nostru episcopal Timișoara.

Pentru noi religia ca și materie de predare la școală este o acti-vitate pastorală foarte importantă. Ne amintim cu toții de mi-siunea de a-i învăța pe alții exprimată de Mântuitorul nostru Isus Cristos când a poruncit apostolilor : ”Mergeți la toate popoarele și-i învățați pe toți… (Mt 28,18-22).  De asemenea, ne amintim de faptele petrecute cu ocazia primei Rusalii relatate nouă atât de frumos de Faptele Apostolilor cum Duhul, Spiri-tul Sfânt, coborând asupra apostolilor și a Preasfintei Fecioare Maria, îi transformă în adevărați mesageri ai lui Cristos Domnul.

Prin sfântul botez pe care l-am primit cu toții am primit și noi această încredințare de a fi martorii lui Cristos în lume, respectiv în școală. Legându-ne de o tradiție foarte lungă a Bisericii, dar și a diecezei noastre începând cu Sfântul Gerard, primul nostru episcop și martir și până în zilele noastre, vrem să ne știm implicați în propovăduirea, darea mai departe a credinței și în școli. De aceea vreau să îmi exprim mulțumirea mea personală în mod deosebit profesorilor, cateheților care se implică în procesul de învățământ la școală sau în parohii, dar să-mi exprim și bucuria și îndemnul către elevii care participă la orele de religie.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în reali-zarea acestei Olimpiade Naționale de Religie, Ministerului Educației Naționale, Inspectoratului Școlar Județean Timiș, liceului nostru Gerhardinum. Domnul nostru Isus Cristos să vă aibă în paza sa și să vă întărească în credință!

 

Timișoara, la 27 martie 2017
Martin Roos
Episcop de Timișoara

 

 

STIMATĂ DOAMNĂ PROFESOR,
STIMATE DOMNULE PROFESOR,

 

Dorim să vă transmitem un călduros BUN VENIT la etapa națională a Olimpiadei de Religie pentru cultele romano-catolic și greco-catolic, clasele VII-XII, în limba română – etapa națională, ce se desfășoară la Timișoara în perioada 25-28 aprilie 2017.

Suntem onorați că sunteți oaspetele nostru și dorim să vă bucurați de fiecare moment petrecut în orașul nostru.

 

DRAGUL NOSTRU ELEV OLIMPIC,

 

Faptul că faci parte din lotul olimpic, în cadrul Olimpiadei Naționale de Religie pentru cultele romano-catolic și greco-catolic, clasele VII-XII, în limba română  - etapa națională, pentru organizatori este o bucurie, iar pentru județul tău o onoare să-l reprezinți la o manifestare națională.

În această perioadă vom petrece împreună un timp minunat, care îți va da posibilitatea de a cunoaște locuri noi, de a lega prietenii, iar experiența acumulă la Timișoara îți va oferi momente de bucurie și comuniune.

Te invităm să te bucuri de varietatea obiectivelor religioase, culturale și educaționale ale orașului Timișoara și ale județului Timiș, muzee, expoziții, Domul romano-catolic, florile din parcuri și alte locuri minunate.

Atitudinea veselă, optimistă și pozitivă pe care o vei aduce cu tine, va fi preluată și de alți colegi din întreaga țară, iar la festivitatea de premiere ne vom reîntâlni cu lumină în priviri, bucurie pe chipuri, alături de dorința de a oferi un BUN RĂMAS, plin de sinceritate și emoție, apreciind fiecare moment petrecut la Timișoara.

 

DRAGII NOȘTRI,

 

Suntem onorați că ne sunteți oaspeți!

Vă invităm, ca fiecare moment petrecut alături de noi, să-l petreceți prin filtrul bucuriei, al emoției și al credinței, să vă bucurați de timpul petrecut în orașul nostru și participând cu drag la activitățile desfășurate la Timișoara, în această perioadă.

 

Cu bucurie,
Prof. Daniela Liliana  Buzatu
Inspector școlar pentru Religie

Inspectoratul Școlar Județean Timiş

 

 

Dragi profesori,

Dragi elevi participanți,

 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș vă urează bun venit în capitala Banatului, cu ocazia fazei naționale a Olimpiadei de Religie pentru cultele romano-catolic și greco-catolic.

Vă aflați în cel mai mare județ al României, care astăzi, după capitala țării București, este al doilea pol de dezvoltare al țării. Sunteți într-o regiune multietnică, multiculturală și multicon-fesională. Alături de români, în acest județ trăiesc 17 minori-tăți, dintre care cele mai importante ca număr sunt maghiarii, sârbii, germanii, bulgarii și ucrainenii. Multitudinea etniilor este reflectată și de învățământul timișean, în care, alături de școlile cu limba de predare română, funcționează școli și secții în șapte limbi ale minorităților naționale, care sunt frecventate de peste 5000 de preșcolari și elevi. Din punct de vedere reli-gios, alături de majoritatea ortodoxă, cultul romano-catolic, cu o tradiție de aproape un mileniu pe aceste meleaguri, este îmbrățișat de circa 10% din populația județului, organizată în jurul Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara. Cultul greco-catolic, cu rădăcini în secolul al XVIII-lea, organizat în jurul Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, este urmat de 1% din populația Timișului.

Capitala Banatului, Timișoara, numit și Orașul Parcurilor, alintat cu numele de Mica Vienă, este cel mai important cen-tru economic, cultural, de învățământ și confesional din Vestul României. Prima mențiune, ca sediu de comitat, datează din 1177, adică acum 840 de ani. În 1212 este menționată cetatea Timișorii, care devine oraș – CIVITAS THEMESIENSIS în 1474. De a lungul istoriei ea a reprezentat capitala regiunii, indiferent de imperiul sau țara de care aparținea. Până la mijlocul secolului al XIX-lea a avut preponderent un rol mili-tar, ca mai apoi să devină capitala economică a regiunii, rol pe care l-a păstrat până în prezent.

Anul trecut, sub înaltul patronaj al Episcopiei Romano-Cato-lice de Timișoara, am sărbătorit 300 de ani de la eliberarea Timișoarei de sub dominația otomană. Acest lucru a însemnat revenirea la tradiționala civilizație creștină a Europei și a ofe-rit posibilitatea Timișoarei de a se afirma ca centru confesional. În 1732 orașul a devenit reședință episcopală romano-catolică, iar în 1737 este atestată existența unei mici parohii greco-catolice.

Perioada comunistă a însemnat o perioadă de persecuție și de grele încercări pentru confesiuni.

Suntem mândri de faptul că, în 1989, tot Timișoara a dat tonul schimbării. Revoluția din decembrie a pornit de la o comu-nitate religioasă, iar astăzi libertatea, inclusiv cea confesională, este un lucru firesc. Timișoara a redevenit centru episcopal, Biserica Greco-Catolică a renăscut. După 41 de ani de interdicție a reînviat învățământul confesional și în acest an aniversăm un sfert de secol de la înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”, care este principala gazdă a olimpiadei.

Vă urăm, cu ocazia deschiderii festive, să admirați minunatul Dom „Sfântul Gheorghe” și piața din jurul lui, să vă plimbați prin parcuri, să vizitați lăcașele de cult și monumentele isto-rice ale orașului. Sunt convins că veți pleca cu impresii plăcute și o să doriți să reveniți la Timișoara, cel târziu în 2021, când orașul va fi una dintre capitalele culturale ale Europei.

 

 prof. Halász Francisc
Inspector Școlar General Adjunct

 

 

Bucuria credinței

 

Olimpiada Națională de Religie pentru cultele romano-catolic și greco-catolic, clasele VII-XII, în limba română  - etapa națională – este organizată de către  Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum Timișoara,  în parteneriat cu Episcopia Romano-Catolică de Timișoara.

Suntem  onorați ca elevii și cadrele didactice din întreaga țară să fie oaspeții noștri și dorim să oferim momente de bucurie, în cadrul cărora să omagiem  împreună frumusețea și bucuria credinței.

Așa cum ne-a îndemnat și Preasfințitul Părinte Episcop, Dr. h. c. Martin Roos,  ne-am propus să dezvoltăm valori morale precum credinţa, recunoștința, iubirea de semeni.

Propunerea de a organiza această olimpiadă la Timișoara, de către domnul Inspector General din cadrul Ministerului Educației Naționale, domnul Conf. dr. Vasile Timiș, ne oferă posibilitatea de a iniția frumoase și valoroase parteneriate, alături de coordonarea oferită de doamna inspector școlar general, prof. Aura Codruța Danielescu, care a transmis un gând de felicitare, evidențiind că toți elevii participanți la această olimpiadă sunt câştigători.

Îndrumarea  oferită de către domnii inspectori generali adjuncți, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, prof. Francisc Halasz și prof. Mihaela Dana Petrov, vor așeza în sufletele elevilor, bucuria revederii.

În cadrul acestei competiții, am avut sprijinul doamnei director, prof. Iakab Ileana și părintelui director adjunct,  pr. Kocsik Zoltan Iosif, care, cu bucurie și dragoste au lucrat în ogorul credinței, alături de întregul colectiv de cadre didactice din cadrul Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum Timișoara.

Pe parcursul acestei olimpiade dorim să construim o comuniune a bucuriei, în cadrul căreia să evidențiem valoarea practică a  iubirii creștine și să așezăm cu dragoste în sufletele elevilor noștri, credința, respectul, bunătatea și blândețea.

 

Doamne ajută!

 

Prof. Daniela Liliana Buzatu
Inspector școlar pentru religie
Inspectoratul Școlar Județean Timiş

 

 

LAUDETUR JESUS CRISTUS!

 

Liceul Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” are deosebita onoare de a găzdui, în acest an, a IX-a ediție a Olimpiadei Naționale de Religie pentru cultele romano-catolic și greco-ca-tolic. Liceul nostru a luat ființă în anul 1992‚ fiind urmașul Li-ceului Piarist de odinioară. Deviza piaristă  „Pietas et litterae” definește spiritul școlii noastre, care unește sub cupola sa o multitudine de etnii și culturi.

Olimpiada este un concurs de excelență, este întâlnirea tine-rilor și copiilor care au ridicat la acest rang studiul religiei și al disciplinelor teologice. Pentru că fiecare copil este o comoară pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, avem o misiune de onoare în educație și în formare religioasă. Zidind în copil Cuvântul, Logosul divin, zidim templul Duhului Sfânt. Este o deosebită bucurie să întâlnim, cu această ocazie, copii, în sufletul cărora această zidire atinge cotele excelenței.

Într-o lume în care auzim frecvent că școala trebuie să se con-centreze pe a se armoniza cu piața și pe a forma oameni pro-ductivi și producători de profit, e bine să aducem în prim plan și dimensiunea spirituală a omului. Prin aceasta nu o neglijăm pe cea economică, însă nu o supraevaluăm și nu o distingem cu unicitate.

Elevul olimpic este cel cu care ne mândrim și care merită toată prețuirea, pentru că, pe de o parte, își asumă responsabilitatea de a-și reprezenta comunitatea, școala, județul și, nu în ulti-mul rând, pe sine, iar, pe de altă parte, se pregătește suplimentar, țintind profunzimile și culmile acestei discipline. Olimpicul la religie știe că această disciplină nu este ca toate celelalte, știe că, mai mult ca oriunde, aici știința este dublată și de o datorie sfântă care face atât de vii cuvintele Sfântului apostol Paul către Efeseni: ”Să ţineţi întotdeauna scutul cre-dinţei cu care veţi putea stinge săgeţile aprinse ale Celui Rău.  Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi toate acestea în rugăciuni şi cereri în duh, în orice timp. Pentru aceasta fiţi vigilenţi şi statornici în rugăciune pentru toţi sfinţii .” (Ef 6,16)

Vă urăm BUN VENIT ÎN GERHARDINUM și BUN VENIT ÎN TIMIȘOARA! Vă dorim să petreceți alături de noi clipe fru-moase și să aveți parte numai de satisfacții care vor deveni apoi amintiri de neuitat!

 

Prof. Ileana Iakab
director