Olimpiada Națională de Religie în limba română pentru cultele romano-catolic și greco-catolic, clasele VII-XII, etapa națională
Timișoara, 25-28 aprilie 2017

 

Obiective turistice în centrul orasului

Vizită în centrul istoric al orașului

Liceul Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” – Sinagoga din Timișoara-Cetate – Str. Eugeniu de Savoya – P-ța Unirii – Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Gheorghe” – Biserica lutherană-evanghelică – Palatul episcopal romano-catolic – Piața Libertății – Piața Victoriei – Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română – Universitatea Politehnicii – Parcul ”Gheorghe Doja” – Biserica reformată din Timișoara-Cetate – Parcul Central – Liceul Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”

GerhardinumBiserica Piarista

1. Sinagoga din Timișoara-Cetate este construită între anii 1863-1865 în stilul maur, de către arhitectul Ignațiu Schumann.

2. Casa „Prinţul Eugen” a fost construită în 1817, chiar pe locul porţii Cetăţii Timişoara, demolate în urma sistematiză-rii. Pe frontispiciul clădirii s-a montat stema aflată pe poarta Forforos, pe care a intrat comandantul suprem al trupelor Eugeniu de Savoya, în 18 octombrie 1716, şi a eliberat cetatea de sub ocupaţia turcească.

3. Piaţa Unirii este cea mai veche piaţă din cetate, construită în stil baroc. În centru se află Statuia Sfânta Treime construi-tă de francezul De Jean în 1740. Palatul baroc sau Palatul Vechii Prefecturi din 1778, este momentan Muzeul de Arte. În aceeaşi perioadă au fost stabilite amplasamentele Catedralei Romano-Catolice ”Sfântul Gheorghe” (construită în anii 1736-1772), a Catedralei Ortodoxe Sârbe ”Înălțarea Domnului” (construită în anii 1744-1748).

Catedrala Romani-Catolica "Sfantul Gheorghe"_DSC3058 Muzeul de Arta, P.ta U   nirii m

4. Biserica Evanghelică-Lutherană a fost construită între anii 1837 – 1839 în stil clasicist. Acoperişul turnului, de factură neoba-rocă, a fost probabil supraînălţat în anul 1902. Arhitectul clădirii a fost arh. Anton Schmidt.

5. Bastionul Theresia este singurul bastion care mai există din cetatea Timişoarei. Mai este cunoscut de timişoreni sub numele de Bastionul Cetăţii. Bastionul a fost reabilitat în perioada 2008-2010.

Bastionul Theresia

6. Palatul Episcopiei Romano-Catolice a fost construită în anul 1783 şi este una dintre cele mai reprezentative construcţii baroce din Timişoara. Remarcabil este portalul baroc, cu unele ele-mente rococo, care subliniază intrarea în clă-dire, pe Str. Augustin Pacha.

Palatul Episcopiei Romano-Catolice

7. Piaţa Libertăţii actuală a apărut ca urmare a reconstruirii complete a ora-şului proiecta-tă la sfârşitul anilor 20 ai sec. al XVIII-lea. Piaţa adă-posteşte unele dintre cele mai vechi construcţii existente în oraşul actual: Comenduirea Garnizoanei (fostul Generalat, clădire existentă în anul 1727), fosta Cancelarie de Război (de asemenea existentă în 1727), Primăria Veche (1731-1734) şi Cazinoul Militar construit începând din 1744.

Primăria Veche

8. În Piaţa Victoriei se află clădirea Operei Naţionale Române din Timişoara și a Teatrului național ”Mihai Eminescu” construită, din cauza terenului mlăştinos, pe 1600 piloni de stejar, în anul 1910. Opera Naţională Română Timişoara a fost înfiinţată prin Decretul Regal nr. 254, din 30 martie 1946. Spectacolul inaugural al Operei Române din Timişoara a avut loc la 27 aprilie 1947 cu opera „Aida” de G. Verdi. Clădirea găzduieşte și Teatrul de Stat Maghiar, şi Teatrul de Stat German.

Piata Victoriei

9. Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română din Timişoara este cel mai mare edificiu religios din Timişoara, cu hramul „Trei Ierarhi”.
A fost construită între 1936 şi 1941 şi este un simbol al oraşului. Este în prezent cea mai înaltă biserică din România (90,5 m). Catedrala a fost inaugurată în anul 1946 în prezenţa Regelui Mihai şi a prim-ministrului Petru Groza.

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română

10. În 1920 începe activitatea Institutului ”Politehnic” Timișoara pe baza decretului regal al Regelui României, Ferdinand I.

11. Parcul ”Gheorghe Doja” poartă numele martirului care se presupune că ar fi murit nu departe de acest parc. În inte-riorul parcului se poate admira statuia de bronz a lui Gheorghe Doja, realizată în 1957, care aminteşte de eroul care a condus răscoala ţărănească din 1514.

12. Biserica Reformată Timişoara-Cetate se află în Piaţa Maria şi este locul de unde a pornit Revoluţia din Decembrie 1989. Lăcașul de cult a fost construit în anul 1902. Ca premieră în Timişoara, pe faţada din Piaţa Maria au fost montate 11 clopote cu ocazia împlinirii a 110 ani de la sfinţirea bisericii, care încântă trecătorii din oră în oră cu muzica lor, iar la miezul zilei e un miniconcert pentru turişti de melodii religioase, de aproximativ cinci minute.

13. Monumentul ”Sfânta Fecioară Maria” din Piaţa Maria
Tradiţia spune că aici a fost martirizat Gheorghe Doja, pe locul respectiv fiind amplasată pe un stâlp o icoană a Sfintei Maria, icoană care a rezistat în acel loc pe toată durata stă-pânirii otomane. În urma deteriorării, icoana a fost înlocuită cu o statuie, care a fost înlocuită şi ea de teri ori. Actualul monument, realizat în 1906, a fost proiectat de László Székely, iar sculptura Sfintei Fecioare Maria a fost realizată de György Kiss.

14. Parcul Central „Anton Scudier” este unul dintre cele mai vechi parcuri din Timişoara, înfiinţat în 1880 din dispoziţia generalului Anton von Scudier. În parc se află mai multe monumente ale unor personalităţi şi Monumentul Ostaşului Român. Parcul este amenajat cu fântâni, bănci şi mese de şah.