ÎNSCRIEREA LA GRADINIȚĂ 2017

REÎNSCRIEREA/ ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREŞCOLAR 2017- 2018

 PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE GRUPE –  an şcolar 2017-2018

    SECŢIA ROMÂNĂ   

2 GRUPE (mic – 10 locuri, mijlocie –  10 locuri, mare – 20 locuri) / total de 40 LOCURI

SECŢIA MAGHIARĂ

 2 GRUPE (mic – 10 locuri, mijlocie – 10 locuri, mare – 20 locuri) / total 40 LOCURI

 Programul de completare a cererilor de REÎNSCRIERE :

08 MAI  – 19 MAI 2017

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

Afișare locuri disponibile pentru înscriere : 19.05.2017 ora 15,00

 Programul de completare a cererilor de ÎNSCRIERE :

ETAPA I – 22 MAI  – 09 IUNIE 2017

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 12.06.2017 – 16.06.2017

afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 16.06.2017 ora 18,00

ETAPA II – 26 IUNIE  – 21 IULIE 2017

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 24.07.2017 – 28.07.2017

afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 28.07.2017 ora 16,00

DEPUNEREA CERERILOR –TIP DE ÎNSCRIERE SE FACE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMANT

Se anexează : Certificat de naștere, C.I. părinți (original și copie), adeverință salariat părinți, hotărâre divorț (unde este cazul), documente justificative îndeplinire criterii generale

 CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

  1. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi, situaţia copilului care provine de la  o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
  2. Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
  3. Existenţa unui frate / a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă;
  4. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
înapoi