ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2018- 2019

  Nr.  273/26.02.2018

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PRIMAR 2018- 2019

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE CLASE–  an şcolar 2018-20189

ZIUA PORȚILOR DESCHISE SE ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE

27.02.-10-03.2018 între orele 15.00-17,30 secția maghiară

02.03.2018 între orele 10.00-12,00 secția română

CLASA PREGĂTITOARE

 1  CLASĂ cu un număr total de 25 elevi în lb. română

 1  CLASĂ cu un număr total de 25 elevi în lb. maghiară

Program de evaluare a dezvoltării psihosomatice

 EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE va avea loc în perioada 1 MARTIE- 23 MARTIE 2018 de luni până vineri, între orele 10,00-18,00 la centrele de evaluare psihosomatică.

Programul de completare a cererilor de înscriere :

Luni – vineri, orele 8,00-18,00 

8 martie  – 26 martie 2018 – completarea cererilor tip, de către părinţi

Acte necesare :  Certificat de naștere elev, C.I. părinți sau sentință judecătorească

PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE – clasa pregătitoare

procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 27-28.03.2018

afişarea candidaţilor înmatriculaţi – 30.03.2018

– afişarea numărului de locuri libere rămase – 11.04.2018

A DOUA ETAPA DE ÎNSCRIERE- clasa pregătitoare

12 aprilie – 18 aprilie 2018 – DEPUNEREA CERERILOR –TIP DE ÎNSCRIERE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMANT pentru copii care NU AU FOST PRINSI ÎN NICI O UNITATE SCOLARĂ si care NU AU PATICIPAT LA PRIMA ETAPĂ de înscriere

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 18-20.04.2018

afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 23.04.2018

IMPORTANT!

Unitatea de învățământ este fără circumscripție. Instituția noastră de învățământ va organiza programul Școală după școală.

          Director,

Prof. IAKAB ILEANA

I. B1 I.A2 II.B IV.A1

înapoi