Înscrierea în învățământul primar 2018

Circumscripția școlară

Liceul nostru nu are arondate străzi, se pot înscrie copii din tot orasul.

 

Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018

Oferta educațională

Şcoala urmăreşte să dezvolte la elevii ciclului primar următoarele competenţe:

 1. Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
 2. Competenţe de comunicare în limbi străine;
 3. Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
 4. Competenţe sociale şi civice;
 5. Competenţe antreprenoriale;
 6. Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
 7. Competenţa de a învăţa să înveţi.

 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 – învăţământul primar:

 • Clasa pregătitoare cu predare în limba română – 1 clasă – 25 de locuri
 • Clasa pregătitoare cu predare în limba maghiară – 1 clasă - 25 de locuri
 • Clasa I cu predare în limba română - 25 locuri, din care 1 loc liber în anul școlar 2017-2018.
 • Clasa I cu predare în limba maghiară - 25 locuri, din care 13 locuri libere în anul școlar 2017-2018

Există posibilitatea derulării  programului “Şcoală  după şcoală” după cursuri.

Oferta de activităţi extraşcolare pentru învăţământul primar

Activităţi adresate elevilor Activităţi adresate elevilor şi părinţilor
Programul After-school Vizite, excursii şi drumeţii
Cercuri sportive: dansuri de societate, dans clasic Tabere de creaţie
Cercuri ştiinţifice: Micii ecologişti, Micii matematicieni, Poveste şi poezie, Sanitarii pricepuţi Vizite la muzee şi alte instituţii/agenţi economici
Cercuri artistice: pictură, modelaj Vizionări de spectacole: teatru pentru copii, filme
Clubul elevilor Serbări şcolare
Clubul de sah

 

Alte servicii oferite de şcoală

Servicii educaţionale complementare Alte servicii
Servicii de consiliere pentru elevi şi părinţi Cazare în internat şi masă(cantina Caritas)
Servicii medicale
Servicii de informare şi documentare- bibliotecă (pentru elevi şi părinţi)

 

Resursele umane ale şcolii

În învăţământul primar îşi desfăşoară activitatea următoarele tipuri de personal didactic:

Personal didactic cu normă întreagă pentru învăţământul primar Personal didactic cu normă parţială
Profesori pentru învăţământul primar/ institutori din care: 1 profesor limba engleză/germană
1 profesor de religie romano-catolică

 

Resursele materiale puse la dispoziţia învăţământului primar

Pentru activităţi şcolare Pentru activităţi extraşcolare
 • - 1 etaj dintr-un corp de cladire- cu  săli de clasă pentru activităţile didactice
 • - Sală de sport

 

3 săli de clasă pentru elevii din Programul After-school
Echipamente IT: PC, imprimantă şi copiator, CD-player, tablă cu marker, Curtea şcolii
Materiale didactice pentru predarea diferitelor obiecte de studiu Sala de festivităţi a şcolii
Laborator de biologie, limbi moderne, fizică, chimie, istorie-geografie- utilizate în comun de clasele de liceu Bibiloteca- sală de studiu;
Sală de sport

 

Informații pentru părinți

Stabilirea schemelor orare ale claselor şi a pachetelor de servicii educaţionale complementare se realizează prin activităţi de informare şi consultare a părinţilor.

Perioade ale consultării:

 • Decembrie- ianuarie- pentru stabilirea disciplinelor opţionale de studiu- clasele II-IV
 • Mai-iunie- pentru stabilirea disciplinelor opţionale de studiu- clasele I, clasa pregătitoare
 • Septembrie – pentru stabilirea  activităţilor extraşcolare şi a serviciilor educaţionale complementare

Opţiunile părinţilor se realizează pe baza unui chestionar semnat de părintele/tutorele elevului.

După analiza solicitărilor şi aprobarea acestora de către consiliul de administraţie al şcolii, părinţii primesc informare scrisă privind servicile aprobate.

Personalul şcolii, resursă pentru informarea părinţilor:

 • învăţătorii claselor P-I-IV,
 • membrii comisiei pentru curriculumul şcolar.

 

 Date de contact

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”
P-ţa Regina Maria, nr. 1,
300004 Timişoara
Tel: 0040-(0)256-201986
0040-(0)256-200635
Fax: 0040-(0)256-295777
gerhardinum@yahoo.com
www.gerhardinum.ro

 

Știri

La colindat- Consiliul Județean Timiș

16 ianuarie, 2019

La colindat- Consiliul Județean Timiș

Cu câteva zile înainte de Sărbătoarea Crăciunului, în data de 19.12.2018, copiii grupelor mică-...

 
La colindat- Primăria Timișoara

La colindat- Primăria Timișoara

Joi, 13 decembrie 2018, preşcolarii grupelor mică-mijlocie şi mare, secţia română, i-au încântat...

 
Vine Crăciunul

Vine Crăciunul

În datele de 11 si 12 decembrie 2018, la grupele mare si mică-mijlocie “Piticii”  a avut loc serbarea...

 
 

Calendar

« Feb 2019 »
LuMaMiJoViDu
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3