Înscrierea în învățământul primar 2019

Circumscripția școlară

Liceul nostru nu are arondate străzi, se pot înscrie copii din tot orasul.

 Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 :

http://www.isj.tm.edu.ro/school_registration_detail/688b38d0-3682-11e9-bcee-00505699a436/

Oferta educațională

Şcoala urmăreşte să dezvolte la elevii ciclului primar următoarele competenţe:

 1. Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
 2. Competenţe de comunicare în limbi străine;
 3. Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
 4. Competenţe sociale şi civice;
 5. Competenţe antreprenoriale;
 6. Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
 7. Competenţa de a învăţa să înveţi.

 Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 – învăţământul primar:

 • Clasa pregătitoare cu predare în limba română – 1 clasă – 25 de locuri
 • Clasa pregătitoare cu predare în limba maghiară – 1 clasă – 25 de locuri

Există posibilitatea derulării  programului “Şcoală  după şcoală” după cursuri.

Oferta de activităţi extraşcolare pentru învăţământul primar

Activităţi adresate elevilor

Activităţi adresate elevilor şi părinţilor

Programul After-school

Vizite, excursii şi drumeţii

Cercuri sportive: dansuri de societate, dans clasic

Tabere de creaţie

Cercuri ştiinţifice: Micii ecologişti, Micii matematicieni, Poveste şi poezie, Sanitarii pricepuţi

Vizite la muzee şi alte instituţii/agenţi economici

Cercuri artistice: pictură, modelaj

Vizionări de spectacole: teatru pentru copii, filme

Clubul elevilor

Serbări şcolare

Clubul de sah

 Alte servicii oferite de şcoală

Servicii educaţionale complementare

Alte servicii

Servicii de consiliere pentru elevi şi părinţi

Cazare în internat şi masă(cantina Caritas)

Servicii medicale

Servicii de informare şi documentare- bibliotecă (pentru elevi şi părinţi)

Resursele umane ale şcolii

În învăţământul primar îşi desfăşoară activitatea următoarele tipuri de personal didactic:

Personal didactic cu normă întreagă pentru învăţământul primar

Personal didactic cu normă parţială

Profesori pentru învăţământul primar/ institutori din care:

1 profesor limba engleză/germană

1 profesor de religie romano-catolică

1 profesor de educație fizică și sport

 Resursele materiale puse la dispoziţia învăţământului primar

Pentru activităţi şcolare

Pentru activităţi extraşcolare

 • – 1 etaj dintr-un corp de cladire- cu  săli de clasă pentru activităţile didactice
 • – Sală de sport

3 săli de clasă pentru elevii din Programul After-school

Echipamente IT: PC, imprimantă şi copiator, CD-player, tablă cu marker,

Curtea şcolii

Materiale didactice pentru predarea diferitelor obiecte de studiu

Sala de festivităţi a şcolii

Laborator de biologie, limbi moderne, fizică, chimie, istorie-geografie- utilizate în comun de clasele de liceu

Bibiloteca- sală de studiu;

Sală de sport

Informații pentru părinți

Stabilirea schemelor orare ale claselor şi a pachetelor de servicii educaţionale complementare se realizează prin activităţi de informare şi consultare a părinţilor.

Perioade ale consultării:

 • Decembrie- ianuarie – pentru stabilirea disciplinelor opţionale de studiu – clasele II-IV
 • Mai-iunie – pentru stabilirea disciplinelor opţionale de studiu – clasele I, clasa pregătitoare
 • Septembrie – pentru stabilirea  activităţilor extraşcolare şi a serviciilor educaţionale complementare

Opţiunile părinţilor se realizează pe baza unui chestionar semnat de părintele/tutorele elevului.

După analiza solicitărilor şi aprobarea acestora de către consiliul de administraţie al şcolii, părinţii primesc informare scrisă privind serviciile aprobate.

Personalul şcolii, resursă pentru informarea părinţilor:

 • învăţătorii claselor P-I-IV,
 • membrii comisiei pentru curriculumul şcolar.

  Date de contact

Liceul Teologic Romano-Catolic „GERHARDINUM”
P-ţa Regina Maria, nr. 1,
300004 Timişoara
Tel: 0040-(0)256-201986
Fax: 0040-(0)256-295777
gerhardinum@yahoo.com
www.gerhardinum.ro


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gerhard/public_html/frontend/themes/gerhardinum/page.php on line 44

Știri

27 martie, 2021

Întâlnire cu învățătoarea clasei pregătitoare din anul școlar 2021-2022

Întânirea cu învățătoarea clasei pregătitoare va avea loc pe platforma Zoom în data de 29 martie...

 

26 martie, 2021

Beiratkozás az előkészitő osztályba

Az előkészítő osztályba való beiratkozás március 29 – április 28. között történik.További...

 

Înscriere la clasa pregătitoare 2021

Înscrierile la clasa pregătitoare 2021 încep pe 29 martie și au loc până pe 28 aprilie 2021. Mai...