Înscrierea în învățământul primar 2019

Circumscripția școlară

Liceul nostru nu are arondate străzi, se pot înscrie copii din tot orasul.

 Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 :

http://www.isj.tm.edu.ro/school_registration_detail/688b38d0-3682-11e9-bcee-00505699a436/

Oferta educațională

Şcoala urmăreşte să dezvolte la elevii ciclului primar următoarele competenţe:

 1. Competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
 2. Competenţe de comunicare în limbi străine;
 3. Competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
 4. Competenţe sociale şi civice;
 5. Competenţe antreprenoriale;
 6. Competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
 7. Competenţa de a învăţa să înveţi.

 Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 – învăţământul primar:

 • Clasa pregătitoare cu predare în limba română – 1 clasă – 25 de locuri
 • Clasa pregătitoare cu predare în limba maghiară – 1 clasă – 25 de locuri

Există posibilitatea derulării  programului “Şcoală  după şcoală” după cursuri.

Oferta de activităţi extraşcolare pentru învăţământul primar

Activităţi adresate elevilor

Activităţi adresate elevilor şi părinţilor

Programul After-school

Vizite, excursii şi drumeţii

Cercuri sportive: dansuri de societate, dans clasic

Tabere de creaţie

Cercuri ştiinţifice: Micii ecologişti, Micii matematicieni, Poveste şi poezie, Sanitarii pricepuţi

Vizite la muzee şi alte instituţii/agenţi economici

Cercuri artistice: pictură, modelaj

Vizionări de spectacole: teatru pentru copii, filme

Clubul elevilor

Serbări şcolare

Clubul de sah

 Alte servicii oferite de şcoală

Servicii educaţionale complementare

Alte servicii

Servicii de consiliere pentru elevi şi părinţi

Cazare în internat şi masă(cantina Caritas)

Servicii medicale

Servicii de informare şi documentare- bibliotecă (pentru elevi şi părinţi)

Resursele umane ale şcolii

În învăţământul primar îşi desfăşoară activitatea următoarele tipuri de personal didactic:

Personal didactic cu normă întreagă pentru învăţământul primar

Personal didactic cu normă parţială

Profesori pentru învăţământul primar/ institutori din care:

1 profesor limba engleză/germană

1 profesor de religie romano-catolică

1 profesor de educație fizică și sport

 Resursele materiale puse la dispoziţia învăţământului primar

Pentru activităţi şcolare

Pentru activităţi extraşcolare

 • – 1 etaj dintr-un corp de cladire- cu  săli de clasă pentru activităţile didactice
 • – Sală de sport

3 săli de clasă pentru elevii din Programul After-school

Echipamente IT: PC, imprimantă şi copiator, CD-player, tablă cu marker,

Curtea şcolii

Materiale didactice pentru predarea diferitelor obiecte de studiu

Sala de festivităţi a şcolii

Laborator de biologie, limbi moderne, fizică, chimie, istorie-geografie- utilizate în comun de clasele de liceu

Bibiloteca- sală de studiu;

Sală de sport

Informații pentru părinți

Stabilirea schemelor orare ale claselor şi a pachetelor de servicii educaţionale complementare se realizează prin activităţi de informare şi consultare a părinţilor.

Perioade ale consultării:

 • Decembrie- ianuarie – pentru stabilirea disciplinelor opţionale de studiu – clasele II-IV
 • Mai-iunie – pentru stabilirea disciplinelor opţionale de studiu – clasele I, clasa pregătitoare
 • Septembrie – pentru stabilirea  activităţilor extraşcolare şi a serviciilor educaţionale complementare

Opţiunile părinţilor se realizează pe baza unui chestionar semnat de părintele/tutorele elevului.

După analiza solicitărilor şi aprobarea acestora de către consiliul de administraţie al şcolii, părinţii primesc informare scrisă privind serviciile aprobate.

Personalul şcolii, resursă pentru informarea părinţilor:

 • învăţătorii claselor P-I-IV,
 • membrii comisiei pentru curriculumul şcolar.

  Date de contact

Liceul Teologic Romano-Catolic „GERHARDINUM”
P-ţa Regina Maria, nr. 1,
300004 Timişoara
Tel: 0040-(0)256-201986
Fax: 0040-(0)256-295777
gerhardinum@yahoo.com
www.gerhardinum.ro


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gerhard/public_html/frontend/themes/gerhardinum/page.php on line 50

Știri

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 8 noiembrie 2020

16 noiembrie, 2020

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 8 noiembrie 2020

Se aprobă prelungirea scenariului roșu până la data de 8 decembrie 2020 Documentul se descarcă de...

 
Hotărârea Consiliului de administrație nr. 36 din 23 octombrie 2020

28 octombrie, 2020

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 36 din 23 octombrie 2020

Aplicarea scenariului roșu pentru perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2020 Documentul se descarcă...

 
Mackó-tanoda tevékenységei a Gerhardinumban

16 iulie, 2020

Mackó-tanoda tevékenységei a Gerhardinumban

A Mackó-tanoda kreativ tevékenységei belopták magukat a temesvári magyar családok szivébe. Kreativ...