ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A – PROFIL TEOLOGIC ROMANO–CATOLIC

I. Etapa I

1. Calendarul înscrierii la proba de aptitudini

Înscrierile pentru admitere se fac în perioada 2-5 iunie 2020, între orele 9.00-15.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceul teologic romano-catolic absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial. Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail (gerhardinum@yahoo.com) a unității de învățământ.

2. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

a. anexa la fișa de înscriere;

b. certificat de naştere – copie;

c. fişa medicală în original cu specificarea “apt pentru liceu”;

d. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

e. adeverință/certificat de botez – copie

f. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh

g. adeverință eliberată de școala de proveniență din care să rezulte mediile la purtare și disciplina religie pentru cei patru ani de învățănânt gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a)

h. datele de contact al elevului sau al părintelui: adresa de e/mail, whatsapp, facebook, telefon

3. Probele de aptitudini

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a. un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins. Interviul se va desfăşura în data de 9 iunie 2020, între orele 9.00-16.00. Rezultatele vor fi comunicate în data de 12 iunie 2020, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” sau online/telefonic.

b. o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă încalcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

4. Înscriere la liceu (în urma examenului de aptitudini şi Evaluării Naţionale)

Predarea documentelor pentru finalizarea înscrierii se va realiza în perioada 29 iunie-3 iulie 2020. La sediul liceului vor fi predate documentele următoare:

a. Fișa de înscriere la liceu – Media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

b. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

II. Etapa a II-a

Înscrierea se va desfăşura în ziua de 27 iulie 2020.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul unității și va cuprinde următoarele acte:

a. certificat de naştere – copie;

b. fişa medicală în original cu specificarea “apt pentru liceu”;

c. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

d. adeverință/certificat de botez – copie

e. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh

f. adeverință eliberată de școala de proveniență din care să rezulte mediile la purtare și disciplina religie pentru cei patru ani de învățănânt gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a)

g. datele de contact al elevului sau al părintelui: adresa de e/mail, whatsapp, facebook, telefon

Interviul/colocviul/proba orală în 28 iulie 2020 la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” sau online/telefonic. Rezultatele vor fi comunicate în 29 iulie 2020.

Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte –  declaratii

Regulamentul de organizare și de funcționare – Gerhardinum – ROF_Gerhardinum

 

 

înapoi