Încheierea anului şcolar 2012-2013 la Gerhardinum

Cu ocazia încheierii anului şcolar 2012-2013, elevii şi profesorii liceului „Gerhardinum” au participat la o liturghie de mulţumire, celebrată în domul romano-catolic din Timişoara, urmată de festivitatea de premiere.

Doamna director, Ileana Jakab şi profesorii şcolii noastre, au decernat premii tuturor elevilor cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură şi disciplină, iar elevii olimpici şi cei participanţi la diferite concursuri şcolare au primit diplome de excelenţă.

Au fost, de asemenea, premiaţi, toţi elevii şi profesorii implicaţi şi participanţi la programele educative din cadrul proiectului multilateral Comenius „Tradiţii în tranziţie 2011-2013”, desfăşurate în ţări precum: Grecia, Slovacia, Turcia şi Austria. Cu ocazia activităţilor desfăşurate în aceste programe, elevii şi profesorii noştri au promovat valorile culturale româneşti, prezentând tradiţii, obiceiuri, dansuri şi meşteşuguri specifice.

Vă dorim tuturora vacanţă plăcută!

 

Karin Lovasz
profesoara de limba română

înapoi