Etapa II admitere liceu – An școlar 2020-2021

II. Etapa a II-a

Înscrierea se va desfăşura în ziua de 27 iulie 2020.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul unității și va cuprinde următoarele acte:

a. certificat de naştere – copie;

b. fişa medicală în original cu specificarea “apt pentru liceu”;

c. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

d. adeverință/certificat de botez – copie

e. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh

f. adeverință eliberată de școala de proveniență din care să rezulte mediile la purtare și disciplina religie pentru cei patru ani de învățănânt gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a)

g. datele de contact al elevului sau al părintelui: adresa de e/mail, whatsapp, facebook, telefon

Interviul/colocviul/proba orală în 28 iulie 2020 la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” sau online/telefonic. Rezultatele vor fi comunicate în 29 iulie 2020.

Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte –  declaratii

Regulamentul de organizare și de funcționare – Gerhardinum – ROF_Gerhardinum

înapoi