Comisia metodică „Om și societate”

Reunind o largă paletă a materiilor de predare: Filosofie, Psihologie, Economie, Educaţie Antreprenorială, Logică şi Argumentare, Geografie şi Istorie, Studiul Biblic – Vechiul şi Noul Testament, Catehism, Teologie Morală, Teologie Fundamentală, Istoria Bisericii, Istoria Literaturii Creştine, Istoria Religiilor, Istoria Artei Religioase, Spiritualitate, Educaţia Vizuală, Educaţie Artistică, Educaţie muzicală, Educaţie Fizică şi Sport, discipline care acoperă multele registre ale diferitelor dimensiuni umane, profesorii comisiei metodice OM ŞI SOCIETATE în persoana doamnei director Ilona Iakab, a domnului profesor Kiss-Pataki Endre şi a d-lui profesor Balla Tamás,  a doamnei profesoare Marta Mihalca, a sorei profesor Petre Bianca, a doamnei profesoare Elisabeta Nüszl, a doamnei profesoare Borbála Szilágyi, a doamnei profesor Negrea Lăcrămioara, şi nu în cele din urmă a părintelui spiritual Zoltán Kocsik, prin tot ceea ce ei sunt şi, mai ales, realizează,încearcă să fie, înainte de toate, oameni ai speranţei. Conştienţi că “slujirea îndeplinită de profesori este un apostolat autentic… şi, în acelaşi timp, un adevărat serviciu adus societăţii”, ei încearcă prin mijloacelenaturale şi supranaturale care le sunt puse la dispoziţie să-şi îndeplinească misiunea nobilă care le-a fost încredinţată, aceea de a forma persoane capabile de a respecta identitatea, cultura, istoria, religia, şi în mod deosebit suferinţele şi trebuinţele altora, în conştiinţa că toţi suntem cu adevărat responsabili de toţi.

Într-o lume în care, aşa cum o constata şi nota Pontiful Roman Papa Benedict XVI-lea: creştinismul este considerat mai mult ca niciodată un cumul de deviaţii care mortifică libertatea şi dorinţa de fericire, prin educaţia oferită, profesorii, dincolo de materia pe care o predau, încearcă să se insufle tinerilor convingerea că Evanghelia este un program de viaţă cu totul pozitiv, mai mult, fascinant, iar creştinismul nu este reductibil la un arid moralism de trebuie şi nu trebuie, deoarece Vestea cea bună deschide ochilor noştri un orizont pasionant pentru care merită să trăim. În acest context cadrele didactice ale acestei comisii metodice, alături de celelalte cadre ale liceului nostru, sunt conştiente că sunt chemate să maturizeze personalităţi creştine puternice, capabile să se încredinţeze total Domnului, indiferent de forma de viaţă pe care o vor îmbrăţişa, să fie animate de o bucurie bine ancorată, care nu se opreşte în faţa inevitabilelor insuccese.

Dăruirea, generozitatea, creativitatea, profesionalismul şi competenţa profesorilor se reflectă înainte de toate în diferitele oferte spirituale: Sfintele Liturghii, la care toţi elevii participă cu regularitate, discuţiile spirituale, rugăciunile de seară, citirea Sfintei Scripturi, Exerciţiile Spirituale, pelerinajele, ale căror roade se vor vedea poate peste ani, şi nu numai… Acestea se reflectă mai ales în rezultatele elevilor din fiecare an la diferitele întreceri sportive, olimpiade, concursuri şcolare, în rezultatele obţinute la examenele de bacalaureat, mai ales la filosofie… Panourile vorbesc de la sine despre rezultatele recente ale elevilor de azi şi aceasta, nu pentru a le anula pe cele anterioare, ci pentru a le spori valorile, fiindcă dintotdeauna, aici, în această şcoală, aspiraţiile au fost aceleaşi. Mai ales ultimii ani au reprezentat un şir de succese la olimpiadele de religie faza naţională: în 2010 – Anca Leban – cls. a XII-a A – premiul II; în 2011: Denisa Martescu, cls. a IX-a A – premiul I; Bianca Balica, cls. a X-a A – premiul III, Sofia Stepnicica, cls. a XII-a A – mentiunea I; în anul 2012: Denisa Martescu, cls. a X-a A – menţiunea I; Bianca Balica, cls. a XI-a A – menţiunea I; şi nu numai… Aici, multe cadre didactice competente ale acestei catedre, în strădania lor, au îngropat ani grei de muncă şi şi-au văzut roadele în absolvenţii deveniţi peste ani oameni care îşi aduc aportul la trepidantul mers al societăţii.

Suntem conştienţi că avem de parcurs un drum lung până a putea atinge gloria de odinioară a şcolilor catolice, şi poate generaţia noastră de profesori nu-şi va putea vedea împlinit visul, dar cel puţin, încercăm prin educaţie integrală să reconstituim în fiecare chip al elevilor icoana lui Cristos, creat după imaginea Celui Atotputernic. Şi nu în ultimul rând, nu succesul facil, imediat şi palpabil este cel care contează şi este căutat aici, nici de profesori şi poate nici de elevi, căci, aşa cum Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea ne-a oferit o învăţătură extraordinară în acest sens, în enciclica sa Spe salvi, în drumul de evanghelizare şi de educaţie, ne hrănim din logica Crucii, falimentul care a devenit cea mai mare victorie din istoria mântuirii. Şi poate alături de conştiinţa că o viaţă împlinită se realizează doar slujindu-i pe ceilalţi, devenind astfel Evanghelia vie în care ceilalţi pot citi, aceasta este învăţătura cea mai folositoare pentru viaţă şi poate cel mai mare câştig.

 

 

 


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gerhard/public_html/frontend/themes/gerhardinum/page.php on line 50

Știri

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 8 noiembrie 2020

16 noiembrie, 2020

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 8 noiembrie 2020

Se aprobă prelungirea scenariului roșu până la data de 8 decembrie 2020 Documentul se descarcă de...

 
Hotărârea Consiliului de administrație nr. 36 din 23 octombrie 2020

28 octombrie, 2020

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 36 din 23 octombrie 2020

Aplicarea scenariului roșu pentru perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2020 Documentul se descarcă...

 
Mackó-tanoda tevékenységei a Gerhardinumban

16 iulie, 2020

Mackó-tanoda tevékenységei a Gerhardinumban

A Mackó-tanoda kreativ tevékenységei belopták magukat a temesvári magyar családok szivébe. Kreativ...