CADRELE DIDACTICE CARE SOLICITĂ AVIZUL CULTULUI ROMANO-CATOLIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

ANUNŢ IMPORTANT !

 

CADRELE DIDACTICE

CARE SOLICITĂ AVIZUL CULTULUI ROMANO-CATOLIC

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016,

VOR PRECIZA ÎN CEREREA SCRISĂ DEPUSĂ ALĂTURI DE DOSAR,  ŞI ETAPA DE MOBILITATE PENTRU CARE SOLICITĂ AVIZUL, ŞI TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI ÎN CONFORMITATE CU CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC (ANEXA NR.19 LA METODOLOGIE) DIN METODOLOGIA CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL 2015-2016 APROBAT CU ORDINUL 4895/10.11.2014 PENTRU APROBAREA.

 

 

DIRECTOR,

PROF. IAKAB ILEANA

înapoi