ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A LICEU 2019

TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ LA RELIGIE

1. Sfânta liturghie: liturghia cuvântului şi liturghia euharistică
2. Sacramentele iniţierii creştine: botezul, mirul şi Euharistia
3. Cele zece porunci ale lui Dumnezeu. Cele cinci porunci ale Bisericii
4. Dumnezeu, creatorul lumii (Gen 1-2)
5. Abraham, părintele credinţei: chemarea lui Abraham, încercarea credinţei lui prin jertfirea
lui Isac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu (Gen 12,1-20; 21,1-7; 22,1-19; 15-1-21)
6. Chemarea lui Moise: eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de la Muntele Sinai (Ex 3-20)
7. Copilăria lui Isus Cristos: Bunavestire (Lc 1,26-38), Naşterea Domnului (Lc 2,1-20),
prezentarea la templu (Lc 2,21-38)
8. Botezul lui Isus (Mt 3,13-17)
9. Parabola fiului risipitor (Lc 15,11-32)
10. Minunile lui Isus: înmulţirea pâinii (Mc 6,34-44) şi învierea fiicei lui Iair (Mt 9,18-26)
11. Patima, moartea şi învierea lui Isus (Mt 26,1-28,20)
12. Coborârea Duhului Sfânt: Rusaliile (Fap 2,1-47)

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

I. Înscriere la proba de aptitudini

1. Cerere de înscriere la proba de aptitudini de la şcoala de provenienţă (anexă la cererea de înscriere la liceu)
2. Copie xerox a certificatului de naştere
3. Copie xerox a cărţii de identitate
4. Certificatul de botez
5. Recomandare din partea parohului
6. Adeverinţă medicală cu specificarea “apt pentru liceu”

II. Înscriere la liceu (în urma examenului de aptitudini şi Evaluării Naţionale)

1. Fișa de înscriere la liceu – Media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională
din clasa a VIII-a
2. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

CALENDARUL DE ÎNSCRIERE

Etapa I

Înscrierile pentru admitere se fac în perioada 13-14 mai 2019, între orele 8.00-16.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Candidaţii vor participa la un interviu şi la un examen scris de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie romano-catolică. Interviul se va desfăşura în data de 17 mai 2019, între orele 8.30-10.00, iar examenul scris va fi susţinut în aceeaşi dată între orele 10.00-13.00. Rezultatele vor fi afişate în data de 20 mai 2019, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”.

Etapa a II-a

Înscrierea se va desfăşura în perioada de 24-25 iulie 2019, proba de aptitudini în 26 iulie 2019 (interviul între orele 8.30-10.00 şi examenul scris între orele 10.00-13.00). Rezultatele vor fi afişate în 30 iulie 2019.

înapoi