Admitere în învățământul liceal

ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A LICEU 2020

  

I. Etapa I

1. Calendarul înscrierii la proba de aptitudini

Înscrierile pentru admitere se fac în perioada 2-5 iunie 2020, între orele 9.00-15.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceul teologic romano-catolic absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial. Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail (gerhardinum@yahoo.com) a unității de învățământ.

2. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

a. anexa la fișa de înscriere;

b. certificat de naştere – copie;

c. fişa medicală în original cu specificarea “apt pentru liceu”;

d. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

e. adeverință/certificat de botez – copie

f. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh

g. adeverință eliberată de școala de proveniență din care să rezulte mediile la purtare și disciplina religie pentru cei patru ani de învățănânt gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a)

h. datele de contact al elevului sau al părintelui: adresa de e/mail, whatsapp, facebook, telefon

3. Probele de aptitudini

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

a. un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins. Interviul se va desfăşura în data de 9 iunie 2020, între orele 9.00-16.00. Rezultatele vor fi comunicate în data de 12 iunie 2020, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” sau online/telefonic.

b. o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. Proba de verificare a cunoștințelor religioase constă încalcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie trebuie să fie minimum 7 (șapte).

4. Înscriere la liceu (în urma examenului de aptitudini şi Evaluării Naţionale)

Predarea documentelor pentru finalizarea înscrierii se va realiza în perioada 29 iunie-3 iulie 2020. La sediul liceului vor fi predate documentele următoare:

a. Fișa de înscriere la liceu – Media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

b. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

II. Etapa a II-a

Înscrierea se va desfăşura în ziua de 27 iulie 2020.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul unității și va cuprinde următoarele acte:

a. certificat de naştere – copie;

b. fişa medicală în original cu specificarea “apt pentru liceu”;

c. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;

d. adeverință/certificat de botez – copie

e. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh

f. adeverință eliberată de școala de proveniență din care să rezulte mediile la purtare și disciplina religie pentru cei patru ani de învățănânt gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a)

g. datele de contact al elevului sau al părintelui: adresa de e/mail, whatsapp, facebook, telefon

Interviul/colocviul/proba orală în 28 iulie 2020 la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum” sau online/telefonic. Rezultatele vor fi comunicate în 29 iulie 2020.

Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte –  declaratii

Regulamentul de organizare și de funcționare – Gerhardinum – ROF_Gerhardinum

 

 


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gerhard/public_html/frontend/themes/gerhardinum/page.php on line 44

Știri

27 martie, 2021

Întâlnire cu învățătoarea clasei pregătitoare din anul școlar 2021-2022

Întânirea cu învățătoarea clasei pregătitoare va avea loc pe platforma Zoom în data de 29 martie...

 

26 martie, 2021

Beiratkozás az előkészitő osztályba

Az előkészítő osztályba való beiratkozás március 29 – április 28. között történik.További...

 

Înscriere la clasa pregătitoare 2021

Înscrierile la clasa pregătitoare 2021 încep pe 29 martie și au loc până pe 28 aprilie 2021. Mai...