ADMITERE ÎN CLASA A IX-A LICEU 2015

TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ LA RELIGIE

 1. Sfânta liturghie: liturghia cuvântului şi liturghia euharistică
 2. Sacramentele iniţierii creştine: botezul, mirul şi Euharistia
 3. Cele zece porunci ale lui Dumnezeu. Cele cinci porunci ale Bisericii
 4. Dumnezeu, creatorul lumii (Gen 1-2)
 5. Abraham, părintele credinţei: chemarea lui Abraham, încercarea credinţei lui prin jertfirea lui Isac, făgăduinţa primită de la Dumnezeu (Gen 12,1-20; 21,1-7; 22,1-19; 15-1-21)
 6. Chemarea lui Moise: eliberarea poporului ales din Egipt, legământul de la Muntele Sinai (Ex 3-20)
 7. Copilăria lui Isus Cristos: Bunavestire (Lc 1,26-38), Naşterea Domnului (Lc 2,1-20), Prezentarea la templu (Lc 2,21-38)
 8. Botezul lui Isus (Mt 3,13-17)
 9. Parabola fiului risipitor (Lc 15,11-32)
 10. Minunile lui Isus: înmulţirea pâinii (Mc 6,34-44) şi învierea fiicei lui Iair (Mt 9,18-26)
 11. Patima, moartea şi învierea lui Isus (Mt 26,1-28,20)
 12. Coborârea Duhului Sfânt: Rusaliile (Fap 2,1-47)

 

Conţinutul dosarului de înscriere

       Înscriere la proba de aptitudini

 1. Cerere de înscriere la proba de aptitudini de la şcoala de provenienţă (anexă la cererea de înscriere la liceu)
 2. Copie legalizată al certificatului de naştere
 3. Copie xerox a cărţii de identitate
 4. Certificatul de botez
 5. Recomandare din partea parohului
 6. Adeverinţă medicală cu specificarea “apt pentru liceu”

      Înscriere la liceu (în urma examenului de aptitudini şi Evaluării Naţionale     

 1. Media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 1. Foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

 

Calendarul de înscriere

Etapa I

Înscrierile pentru admitere se fac în perioada 25-26 mai 2015, între orele 8.00-16.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Candidaţii vor participa la un interviu şi la un examen scris de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie romano-catolică. Interviul se va desfăşura în data de 29 mai 2015, între orele 8.30-10.00, iar examenul scris va fi susţinut în aceeaşi dată între orele 10.00-13.00. Rezultatele vor fi afişate în data de 1 iunie 2015, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”.

Etapa a II-a

Înscrierea va avea loc în data de 15 iulie 2015. Dosarul de înscriere cuprinde toate documentele enunţate mai sus (6+2). Proba de aptitudini se va desfăşura la 17 iulie 2015. Interviul se va desfăşura între orele 8.30-10.00, iar examenul scris va fi susţinut între orele 10.00-13.00. În data de 18 iulie 2015 vor fi afişate rezultatele.

Etapa a III-a

Înscrierea se va desfăşura în data 31 august 2015, proba de aptitudini în 1 septembrie 2015 (interviul între orele 8.30-10.00 şi examenul scris între orele 10.00-13.00). Rezultatele vor fi afişate în 2 septembrie 2015.

înapoi