Visszapillantó – a Gerhardinum diáktanács eseményei a 2016-os évben

Eltelt még egy év…és akár örülünk, akár nem, így van. Mi szívesen folytatnánk az évet, hogy december a tarsolyában még több emlékkel köszöntsön be. Hálásak vagyunk minden pillanatért és ezért szeretnénk mindenkivel megosztani emlékeinket.

Az első ilyen emlék a JÁTÉKDÉLUTÁN, amelyre májusban került sor.

Az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót megelőző délutánon, spirituálisunk, Kocsik Zoltán atya úgy gondolta, hogy kihasználja az alkalmat, hogy jobban összerázza csapatunkat. Kiválasztott néhány diákot, akiről úgy gondolta, szívesen szereznének örömet a többieknek és szervezői szerepet adott nekik. Akikről pedig azt, hogy örömre van szükségük, résztvevőként hívta meg őket.
Mindannyiunk örömökben részesültünk: a résztvevők a szervezők kreativitásába kóstolhattak bele, a szervezők pedig megjutalmazták magukat egy hűsítő vízcsatával.
A programok egy közös focival zárultak, amely estig eltartott. Öröm volt veletek játszani!

A diákönkormányzat jelenlegi csapatának első bemutatkozására júniusban, a GERHARDINUM KUPA keretén belül valósult meg.
Az akkori elnök, Duma Branko, arra gondolt, hogy a hagyománnyá vált Grehardinum Kupát tovább kell vinni, ezért néhány ügyes diákot mozgósított, hogy a tanév utolsó hetét szebbé varázsolja a diákok számára. Én is azon szerencsések közé tartoztam, akik a szervezésben résztvehettek és emiatt hálás vagyok. Különféle kreatív feladatokkal készültünk az érdeklődők számára, melyek egyben a gondolkodást, képzelő erőt és az ügyességet mérték. Nagyon sok frappáns fogalmazás és építmény létesült, melyekkel alkotói a zsűri előtt büszkélkedhettek.
Itt megemlíteném a kincskeresőt, amely keretén belül a csapatok két kérdéssorozatot kaptak: egyikben az iskolára vonatkozó érdekes kérdésekre kellett válaszolniuk, a másikban, pedig egy szín és egy melléknév vezette őket egy elrejtett utasításhoz, amely segítségével megnyerhették a játékot.
A kupa második fele a kreativitást helyezte előtérbe. Itt, a versenyzők választhattak: vagy csapatosan építík fel, amit a szervezők rájuk szabtak, vagy egyénileg írnak egy fogalmazást a megadott témában.

Az új tanév első diáktanács tevékenysége a VÁLASZTÁSOK voltak.
Az elnök és alalnök az új tanévben beléptek a végzősök soraiba és ezért átadták tisztségeiket a kisebb osztályba járó jelölteknek. A diáktanácson belüli felelősségekre én, Iakab Orsolya és barátnőm, Maria Sandra jelentkeztünk. A leköszönő elnök nagy lelkesedéssel fogadta kezdeményezésünket és segített elvégezni a formai eljárásokat kitölteni a jelentkezési dossziét. Amikor elérkezett a választás napja, izgalommal vártuk az eredmények kifüggesztését. A legmeghatóbb pillanat az volt, mikor hivatalossá vált, hogy együtt fogunk dolgozni.

ÖSSZERÁZÓ DÉLUTÁN A KÉT IX. OSZTÁLY SZÁMÁRA
Mint minden évben, idén is két IX. osztállyal gazdagodtunk. Iskolánk különlegessége, hogy a két párhuzamos osztálynak nem azonos a tannyelve. Az „A”-osztályban románul, a „B”-osztályban pedig magyarul folyik az oktatás. Úgy gondoljuk, hogy a két osztály útja együtt kell haladjon, ezért hozzásegtettünk egy kicsit a folyamathoz: az „Iskola másként” hét első délutánján közös játékot szerveztünk a két osztály tanulóinak. Esélyt adtunk nekik, hogy megismerjék egymást, tanuljanak meg másokkal is együtt dolgozni, nem csak az osztálytársakkal. Úgy érzem, sikerrel járt a kezdeményezésünk, mivel másnap minden IX. osztályos nagy mosollyal az arcán kívánt szép napot a szervezőknek.
MULTIKULTURÁLIS JÁTÉK
„Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó!”- szól a közmondás. Így véljük mi is, ezért megvalósítottuk az elnöki beszédben elhangzott ígéretet, mégpedig, hogy hangsúlyt fogunk fektetni a multikulturalitásra.
Iskolánk számos nemzetiséggel büszkélkedik, melyek bár szorványban élve, a mai napig beszélik anyanyelvüket és ragszkodnak hagyományaikhoz. Célunk az, hogy megismerjük jobban egymást és a saját életünkön túl tudjunk tekinteni, megismerni és szeretni egymást.
Hét nemzetiség (magyar, bolgár, cseh, horvát, szlovák, roma és román) mutatta be hagyományait, eredetét, különlegességeit és néptáncát.
A játék keretén belül a résztvevő csapatoknak néhány kérdésre kellett válaszolniuk, melyek a hallottakat célozták meg. Minden nemzetiség összeállított egy kérdéssorozatot a saját bemutatójával kapcsolatban, a legérdekesebb, de egyben legfontosabb tényezőket belefoglalva.pl. Hány kg a bolgár népviselet? (15) A csapatok sorshúzással kapták meg a kérdéseket, majd lehetőségük nyílt, a nemzetiség képviselőitől különböző táncokat tanulni.

MAGYAR KULTÚRA ÉS NYELV NAPJA

E két eseméynt távolról nem azért muttom be egy cím alatt, mivel ugyanazt a tavékenységet jelentik, hanem azért, mert ugyanazt a célt szolgálják: az anyanyalv megismerését és megszeretését.
Magyartanárnőnk, György Henrietta, immár második tanítási évét teljesítő pedagógus megfigyelte a szórványban élő magyar gyermekek anyanyelvükhöz való viszonyát és ezért ennek megerősítésére törekedik.
Rájött, hogy a többség nem fektet hangsúlyt a kisebbség nyelvének fejlesztésére vagy terjesztésére, ezért a szorványban élők sokkal könnyebben hagyják el, felejtik el, vagy egyszerűen nem továbbítják a gyermekeiknek az anyanyelvüket. Ezt a folyamatot szeretné lelessítani, vagy amennyire lehetséges leállítani, ezért évente kétszer szervez ezzel kapcsolatos tevékenységeket, hagyományt teremtve az anyanyelvápolási rendezvényekből.
Ezek tevékenységek csapatos vetélkedők, melyek során verset kell alkotni, szöveg alapján rajzot készíteni, hagyományos ételeket, illetve magyar népmeséket bemutatni. Ezek a rendezvények által a magyar diákok közelebb kerülnek nemcsak anyanyelvükhöz, hanem egymáshoz és tanárukhoz is.
Örülünk, hogy gondolt ránk és reméljük a továbbiakban nem veszíti el lelkesedését és irántunk való szeretetét.

CSAPATÉPÍTŐ A DIÁKTANÁCS SZÁMÁRA

November első hétvégéjén, az újonan megalakult diáktanács csapata a temesvári Marienheim ifjúsági házban töltött egy hétvégét. A közös hétvége alkalmat adott a diákoknak, hogy összhangot teremtsenek egymással, szórakozzanak és kidolgozzák az egész tanévre vonatkozó munkatervüket. Kísérő tanárunk segített abban, hogy egy ötlet se vesszen el. Itt megtanultunk együtt dolgozni nem csak a szervezés, hanem házimunka, illetve különböző előkészületek terén is.
Véleményem szerint hasznos volt ez a kiruccanás, mivel megismerhettük egymást, a főzés során egymás ízvilágát, ügyességét és szorgalmasságát.
Köszönjük szépen tanárunknak a fáradtságot!

ADVENTI ESTI IMÁK ÉS SZENTMISÉK

Közös kezdeményezésünket felkarolva, spirituális atyánk minden héten négy papot hívott meg, hogy a diákoknak beszéljen az advent különböző bibliai személyeiről. Jól fogadták a diákok, lelkesedve, hogy a rég nem látott lelkipásztorokkal találkozhattak.
Úgy a magyar, mint a román tagozatnak három mise és három est imában volt része, melyek azonos témával bírnak. Ezek az adventhez kepcsolódó témákat dolgoznak fel. Az első mise témája „Ádám és Éva, az üdvösség hajnalán”. Ők voltak az első emberek és őket ünnepeljük december 24-én, Karácsony, szimbolikusan az üdvösség, hajnalán.
A második téma, „József, a csend embere.” Ez a név mindannyiunk számára ismerős, …de miért a csend embere? A Bibliában nem találunk egy mondatot sem, amelyet ő személyesen mondott. Van mégis egy részlet, ami úgy van bemutatva, mintha Józseftől személyesen származna, mégpedig mikor el akarja bocsájtani Máriát és megjelenik neki az angyal. A bibliai kutatások során bebizonyosult, hogy a zsidók feljegyezték családi történeteiket, ezért arra következtethetünk, hogy József irományából szerzett ihletet Máté evangélista.
Azért a csend embere, mivel tőle csak irománya maradt fenn, nem saját magáért, hanem inkább családjáért élt és sosem volt a bibliai történetekben különosen megemlítve, csupán eszközként a Megváltáshoz.
Az utolsó szentmise témája „hogy várja Szűz Mária Fia születését.”
Ebben a szentmisében Mária van főszerepbe helyezve, az ő érzéseit, életét és életkörülményeit bemutatva.
Az imák témái: „Izajás próféta”, aki Kr.e. 800 körül megjövendölte Jézus születését, „Zakariás pap”, Keresztelő Szent János apja, Erezsébet férje, aki hitetlensége miatt fia születéséig megnémuk és „Kereszteő Szent János”, aki Jézus útját készíti elő, az első újszövetségi alak/próféta.
Nagyon köszönjük minden atyának, hogy szakított ránk időt és energiát!

IRODALMI KÁVÉHÁZ
Ebben az évben, a hagyományhoz híven, két irodalmi kávéházban volt részünk. Az elsőt a jelenlegi X. B osztály és osztályfőnöke, Kapitány Melinda szervezte. HOLLYWOOD témával, az amerikai és angol írók verseit részesítettük előnyben. A résztvevők filmszereplői öltözéket öltöttek.
A másodikat, a IX. B osztály szervezte, osztályfőnökével, Nüszl Erzsébettel, népművészeti témával. A résztvevők egy verssel vagy egy balladával fizették a belépődíjat, népviseletbe öltözve.
Köszönjük az élményt!

MÁS TEVÉKENYSÉGEK EBBEN AZ ÉVBEN, AMELYEKKEL BÜSZKÉLKEDÜNK

Az idei tanévtől csatlakoztunk a temesvári Máltai szeretetszolgálat önkénteseihez. Az első tevékenységünkre december 19-én került sor a máltai idősek otthonában. Az önkéntesek szindarabot és verset adtak elő. Az idősek szeretettel és meghatódottan fogadtáka karácsonyi műsort.
Hagyományainkhoz híven, folytattuk a Passiót, számos közösséget meglátogatva és bemutatva nekik Jézus szenvedését. Az elkövetkezendő években sem áll szándékunkban elhanyagolni e hagyományunkat.
A TUD-TAD verseny folytatására is sor került Balla Tamás történelem tanár úr jóvoltából.

Jakab Orsolya, X. B osztályos tanuló

15622010_1774917232758995_5265546343648512674_n (Small) 15590106_1774917882758930_3865397561816365161_n (Small) 15621939_1774917942758924_5443394494702981416_n (Small) 15697378_1774917766092275_6386883126164861845_n (Small) 15697387_1774917452758973_6384123078572039035_n (Small) 15698102_1774918389425546_4471337408297607907_n (Small)

 

vissza