TudTad4 – TUDÓS TANODA VETÉLKEDŐ 2017

TudTad4
TUDÓS TANODA VETÉLKEDŐ
VERSENYFELHÍVÁS

Idén is, mint minden évben a Gerhardinum  Római Katolikus Líceum két fordulós versenyt hirdet meg V-VIII. osztályos bánsági diákok számára. 3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk. A verseny tematikája a mesevilág és a Szent László legendák.
A versenybe beiratkozni egészen 2017 március 3-ig lehetséges.
Az első forduló:  2017. február 24-március 24
A második forduló: 2017. március 24-május 5
Szóbeli döntő az első 5 csapat számára: 2017. május 29

TUD-TAD SZABÁLYZAT
Az első két fordulóhoz lehet bármilyen segédeszközt használni, míg a döntő az iskolánkban kerül megrendezésre, ahol a fő hangsúlyt a rögtönzésre és a villámdöntésekre tesszük! Az első két forduló első 5 csapata kerül be a döntőbe. A döntőben 50%-ot ér az első két forduló eredményei, míg a többi 50%-ot a döntőben lehet megszerezni a különböző feladatokban!
A feladatokat  kérjük, Times New Roman betűtípussal megírni 12-es méretben.
A megoldásokat kérjük, küldjék el internetes változatban a következő e-mail címre: b_csore@yahoo.com és az iskola címére a kinyomtatott verziót!

Az iskolánk címe:
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “GERHARDINUM”
Gerhardinum Római Katolikus Líceum
300004 – TIMIŞOARA-TEMESVÁR
P-ţa Regina Maria, nr. 1.

I. Feladatsor

Vuk
Fekete István

Iny elindult. Most ő járt elöl. A rókavár közelében meglapultak, mert az volt a törvény a rókák között: “Úgy menj saját váradba is, mintha másé lenne…” Csend volt. A hold álmosan járt felettük. A tó vizében csobbant néha valami, ami lehetett hal, de lehetett Lutra is, a vidra, ki ilyenkor vadászott.
A lassan mozgó szél tiszta erdei szagokat hozott. Iny besurrant az öreg rókavárba, melynek bejáratát apró bokrok fogták körül, dombján pedig egy óriási tölgy állott, melynek gyökerei szinte markukban tartották a kis homokhalmot.
Régi rókatanya volt. Nem a legjobb, mert folyt benne mindig a homok – ami a fiatalok szemét rontja –, de könnyű munka volt a kitatarozása, és körülötte játék volt az élelemszerzés.
Kag a bejáratnál letette a ludat, Iny pedig húzta befelé. A nagy liba egészen megtöltötte a lyukat, de azért haladt. Kag a nyomában prüszkölve hasalt, mert a homok az orrára hullott.
– Csendesen, Kag – suttogott a felesége –, alusznak…
A keskeny folyosó tágabb lett, és a pitvaron túl, mint egy teknő, öblösödött a kamra, hol egy fekete halomban halkan szuszogott a nyolc rókakölyök.
Iny körülszaglászta őket.
– Hát nem gyönyörűek? Nézd, Kag!
Kag felült a kis barlangban, és vakaródzott, mert tudni való, hogy a rókákban temérdek a bolha.
– Erős, fogas rókák lesznek. Meglátszik, hogy jó anyjuk van…
Iny elérzékenyedett.
– Melletted, Kag, könnyű jó anyának lenni. De nézd… nézd…
A szőrös gombolyag mozogni kezdett. Egy kis orr kutatva emelkedett a levegőbe, és bár szemei még alig nyíltak ki, átgázolva a többieken – akik vinnyogni kezdtek –, odamászott a liba véres nyakához, s rágni kezdte.
Kag szemei büszkén csillogtak.
– Ez ér a legtöbbet. Öregapja vére van benne, ki első volt a nemzetségben. Vuk lesz a neve, mint az öregapjának – mondta. – Vuk, ami annyit jelent, hogy minden rókának félre kell állni az útból, ha vadászatra indul. Segíts neki, Iny!

1.Tekintsd meg a Vuk (1981-es) című mesefilmet, majd válaszolj a következő kérdésekre!
a. Ird ki az összes nevén nevezett rókát a filmből! 1p
b. Ki rendezte a film zenéjét? 1p
c. Ki mondta kinek, hogy kis vakarcs? 1p
d. Mit jelentenek a következő szavak, amelyek megjelennek a filmben, hogy rátarti, pancser? 1p
e. Melyik kutya fogta el Vuk szüleit? 0,5p
f. Melyik részét hagyja Tásból Karaknak? 0,5p
g. Mit jelent a Vuk név a film szerint? 1p
h. Ki volt Vuk hangja gyerekkorában? 1p
2. Keress 6 szólást vagy közmondást, amelyben legyen benne a róka szó! 3p
3. Keressetek a világ és a magyarirodalomban olyan 5 regényt, amely a felnőtté válást mutatja be! Ird le a mű címét és annak szerzőjét! 5p
4. Keress vagy találj ki 5 viccet, amelynek a főszereplője a róka legyen! 5p
5. Keress 5 olyan törtémelmi személyiséget, akiknek a mellékneve valamilyen állatot tartalmazott! Ird le azt is 2-3 mondatban, hogy ki volt az illető személy! 5p
6. Élelemszerző körútján Iny és Kag 2 vaddisznóval találkozott, elhaladtak Lutra és párja mellett, megijesztették Szu-t a sünt, és 4 tagú kis családját, felébresztették álmábol Hú-t a baglyot, elhesegettek egy tucat legyet, Kag megkergette Cinit az egeret és az odúhoz közeledve elsivított a fejük mellett  testvérével, Csisz, a denevér. Állapítsd meg mi lett volna a valószínűbb, hogy egyidőben 3 repkedő teremtménnyel vagy 2 földön közlekedővel találkozzanak! 8p
7. Irj egy naplójegyzetet Vuk szemszögéből az egyik vadászatáról! A szöveg tartalmazzon minimum 200 karaktert! 5p
8.Irj egy tudományos cikket, amely bemutatja körülbelül 1000-1500 karakterben a rókák élőhelyét, a rókák viselkedését a családon belül és a  rókák-ember viszonyát a mai világban! 8p

Minden helyes válasz esetén összesen: 46 pont

II. Feladatsor

A TORDAI HASADÉK
– Erdélyi népmonda nyomán –

Nagy harcot vívott László király Erdélyben a kunok ellen, s egyszer Torda mellett nagy vereség érte. Futott a magyar sereg, futott maga a király is. Ott vágtattak a Torda feletti hegyélen, elöl a magyarok, nyomukban mindenütt a vérszomjas kunok.
Hátrapillant Szent László, s hát látja, hogy a kunok annyira a nyomába értek, hogy fejszéjükkel csaknem levághatják. Ekkor a király felsóhajt, és imával fordul az egek Urához:
– Szabadíts meg, Uram, éretted harcoltam!
És íme, Isten meghallgatta imáját, csodát tett! Ahogy hajdan Mózesnak a Veres-tengert kettéválasztotta, úgy repesztette ketté a hegyet Szent Lászlónak.
Rettenve rántották vissza lovukat a kunok, mert egy szempillantás alatt a király és köztük toronymagasságú üreg tátongott.
A király lova patkójának helyét még évszázadok múltán is jól látták, és az arra járóknak mindig mutogatták.

1. Képzeld el, majd rajzold le és fesd ki, hogy milyen volt a táj Isten beavatkozása előtt, majd utána!
A3-as rajzlapra, ceruza, tempera vagy vízfesték használatával készítsd el a rajzot! 8p
2. Keressetek 3 olyan legendát, mondát, amikor isteni csoda segített valamelyik magyar királyunknak! A legendát, mondát írd le maximum 10-10 sorban! 6p
3. Készítsetek egy reklámvideót, amelyben próbáljátok meggyőzni a magyarokat az egész Földről, hogy látogassák meg a Tordai-hasadékot! 9p
4. Irjatok egy minimum 3, maximum 5 versszakos elbeszélő költeményt, verset, amelyben elmesélitek a Tordai-hasadék csodálatos keletkezését! 8p
5. Nézz utána és írd le, hogy László király uralkodása alatt kikkel háborúzott és mennyi a történelmi hitelessége a szövegben leirt legendának! 5p
6.Torda legnagyobb kincse a só. Mi e vegyület kémiai neve és vegyi képlete? Irjatok egy kémiai reakciót a só keletkezéséről! 4p
7. Készítsetek egy 30%-os sóoldatot savanyúság tartósítására. Felhasználsz 15 gramm sót. Mennyi vízre van szükséged? 4p
8. A Tordai-hasadék két oldalán a sziklafalak 250-300 méter magasak. A falakban 32 feltárt barlang van, ezek közül a legnagyobb a Porlik-barlang (75 méter hosszú, 19 méter széles és 11 méter magas). Határozzátok meg a barlangba szorult levegő tömegét ha tudjuk, hogy a barlang téglatest alakú és a levegő sűrűsége 1,20 kg/cm3! 5p

Minden helyes válasz esetén összesen: 49 pont
Formai követelmények betartásáért: 5 pont
Összesen: 100 pont

Jó munkát kívánunk!

vissza