Tudtad4 – II. FORDULÓ

Tudtad4

II. FORDULÓ 

  1. Feladatsor

Bálint Ágnes

Frakk, a macskák réme

 

            Lukrécia és Szerénke egy este, mikor a két öreg már aludt, látogatóba ment. Egy Micike nevű barátnőjüket keresték fel a tejbolt raktárában. Micike szép, cirmos cica volt, de Lukrécia soványnak találta.

– Mi az, neked nem adnak enni? – kérdezte, inkább csak tréfának szánva a kérdést. Micike azonban váratlanul így felelt:

– Bizony nemigen adnak. Azt tartják, van itt elég egér, fogjak magamnak.

Lukréciának torkán akadt a következő kérdés.

– Egér! – rebegte Szerénke elhűlve. – De hiszen az szalad!

– Szalad bizony! – hagyta rá Micike.

– Futni kell utána! – mondta Lukrécia, borzadállyal a hangjában.

Micike elnevette magát. – Hiszen abban nincs is hiba. Ha egeret látok, utána vetem magam, és egykettőre fülön csípem.

A két kövér macska egymásra nézett. Pillantásukban döbbenet tükröződött.

– Elképesztő maradiság! – szólalt meg végül Lukrécia. – Futni az élelmiszer után, mint valamikor régen, a múlt században!

Micike zavarba jött

-Miért, hát ti kit esztek? – kérdezte félszegen. Amazok megint összenéztek.

– Mi is volt ma vacsorára? – merengett Lukrécia. – Ó, igen, emlékszem már.Túrós csusza tejföllel, tepertővel. Igaz, déli maradék volt, de melegítve, mondhatom neked, még jobb.

– És… ki melegíti nektek a túrós csuszát? – kérdezte Micike növekvő tisztelettel.

– Természetesen a gazdaasszonyunk. Végre is ő azért van, hogy melegítsen, főzzön, tejet langyítson.

– Igen, azért tartjuk őt – tette hozzá Szerénke.

 

1. Nézzétek meg az első évad első négy részét a Frakk, a macskák című rajzfilmből (a youtubon megtalálható), majd mindegyik részből vonjatok le 1-1 tanulságot! 4 pont

2.  Folytasd a történetet, hiszen a nagy fordulat és a címszereplő Frakk még sehol sincs.

A.  A feladat, hogy egy frappáns és egyben tanulságos történet kerekedjen ki az alapszituációból! Minimum 200 karakteres, maximum  1000 karakteres lehet a folytatás! 6 pont

B. Bújjatok jelmezekbe és keltsétek életre, amit megalkottatok a 2. feladat  A  pontjában! (videó) 6 pont

3. Keressetek  6 olyan közmondást vagy szólást, amelyben legyen benne a kutya vagy a macska szó! 3 pont

4.  A magyarok híresek a kutyáikról! Keresd meg és sorold fel az összes magyar kutyafajtát! 3 pont

5. Készíts el egy rajzot, amely tartalmazza az összes magyar kutyafajtát!  A3-as rajzlapra, ceruza, tempera vagy vízfesték használatával készítsd el a rajzot! 9 pont

5. Olvasd el  Arany János Tudós macskája című verset, majd készíts el egy interjút a tudóssal! Lehet improvizálni! 4 pont

6.  Milyen állat a cirmos cica és micsoda a kutyabőr? 3 pont

7. Micike nem csupán barátságos, de nagyon okos macska is volt. Mivel a tejbolt mellett lakott, könnyedén tartotta a kapcsolatot a környék összes macskájával. Kíváncsiságból a környék 100 cicusát kérdezte ki arról, hogy hány bolhája van neki.  A macsekok 1, 2, 3, 4, 5 illetve 6 bolhát vallottak be. A válaszokat szorgalmasan összegezte, az adatokat szépen ábrázolta és nagyon érdekes ábrát kapott.

Ha tudni szeretnéd milyet, te is számolhatsz …na, nem bolhákat: dobd el 100-szor a dobókockát és jegyezd fel  hányszor fordult elő az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os.  Amikor ezzel megvagy:

a.  Ábrázold az adatokat úgy, hogy az Ox tengelyen a az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-ost, az Oy tengelyen a gyakoriságuk számát ábrázolod. 4 pont

b. Ha jól csinálod egy érdekes görbét kapsz… Milyen görbét kapsz? 2 pont

8. a.  Írd le a túros csusza elkészítési módját! 2 pont

b.  Milyen gázzal működik a háziasszony tűzhelye? Írd le az égési reakciót! 4 pont

Minden helyes válasz esetén összesen: 50 pont

 

2. Feladatsor

 

       SZENT LÁSZLÓ NEMESEI 

Dunántúli népmonda nyomán –

 

            Egyszer Dalmáciába utazott a szent király, de mert erősen sietett, egyszerű parasztszekérbe fogatott, s mindig nógatta a kocsisát. Hajtott is a kocsis, ahogy tudott, de igen restellte, hogy rázós a szekere, erre is, arra is kerülgette a köveket és a pocsolyákat.

Hiába megy parasztszekéren a király, csak híre támad annak: Nagykanizsa mellett kigyűlt a nép az útra, mindenki látni akarta a királyt. Amikor pedig meglátták, egy szívvel-lélekkel kiáltották:

– Vivat Ladislaus! Éljen László király!

A nagy kiáltozás miatt a lovak megbokrosodtak és elragadták a király szekerét. És hogy még nagyobb legyen a baj: a kerékszeg kiesett, most már semmi sem tartotta vissza a kereket, a szent király élete az Isten kezében van!

Ekkor egy derék parasztember – Deák Balázsnak hívták odafutott, és az ujját betette a kerékszeg helyébe. Úgy futott a szekér mellett, amíg a kocsis a lovakat megállíthatta.

Szent László mindjárt odaszólította Deák Balázst, és azt mondta neki:

– Fiam, az életemet neked köszönöm. Kívánj valamit, királyi szavamat adom rá, hogy megkapod.

Azt mondta erre Deák Balázs: – Megtettem volna én felséged egy szaváért is. De ha mégis jutalom jár érte, hadd kérdjem meg a falumbelieket, mit tanácsolnak.

Jól van, a király megengedte, hogy tanácsot kérjen. Amikor alaposan meghányták-vetették, hogy mit kell kívánni, Deák Balázs visszament a királyi szekérhez, és azt mondta:

– Király atyám! A falu minden parasztját emeld nemesi rangra, nekem meg annyi földet adj, amennyit lóháton három óra alatt megkerülök.

László király kegyesen bólintott: a kérést teljesítette.

Azért élt olyan sok nemesi család Zala megyében, s ezeknek egy részét nem is nevezték másképpen, csak Szent László nemeseinek.

 

1. a. Milyen térséget neveznek Dalmáciának? 1 pont

b. Milyen kapcsolat van László király és Dalmácia között? 3 pont

2. Írj egy legendát a településed keletkezéséről vagy egy anekdotikus történetet a helységedről! Lehet a legenda vagy a történet a képzelet szülötte is!  Minimum 200 karakteres, maximum  1000 karakteres lehet a legenda! 7 pont

3. Készíts egy rövid  (körülbelül 1-3 perces) turisztikai reklámvideót Zala megyéről angol túristáknak angolul! 7 pont

4. Írjatok és adjatok elő egy dalt (videó), amely tartalmazza László király egyik hőstettét! Lehet már ismert dallamra is írni a szöveget! Plusz pontot kapnak azok, akiknek dalát egy vagy több hangszer is kíséri! 7 pont + maximum 3 pont hangszerkíséretért

5. Deák Balázs nagyon szemfüles parasztember volt, észrevette, hogy a természetben nagyon gyakran fordul elő a következő számsor: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… A  liliomnak, a nősziromnak három; a boglárkának öt; a szarkalábnak, a pipacsnak nyolc; a körömvirágnak 13; egyes százszorszépeknek 89 szirma van. Ilyen számspirálba rendeződnek például a fenyőtoboz pikkelyei, a napraforgó magjai, a málna szemei.

Számold ki a számsor következő 3 tagját! 3 pont

6.  a. Ha a lovas percenként 60 métert halad a földön előre, mennyi lesz a kerülete a négyzetnek, amit körbelovagol? 4 pont

b. Mennyi a területe a bekerített földnek hektárban kifejezve? 4 pont

7. Szent László idejében még nem létezett internet. Képzeld el, hogy már akkor is létezett és te egy blogger vagy, aki néhány percben méltatja, hol komolyan, hol viccesen a nagy király tetteit! 6 pont

Minden helyes válasz esetén összesen: 45 pont

Formai követelmények betartásáért: 5 pont

Összesen: 100 pont

Jó munkát kívánunk!

vissza