Tudtad3 interdiszciplináris verseny – Első feladatlap

 1. Feladatsor

ANONYMUS

GESTA HUNGARORUM

MIKÉPPEN JÖTTEK BE PANNÓNIÁBA?

Álmos vezér és főemberei pedig elfogadván az oroszok tanácsát, igen biztos békét kötöttek velük, minthogy az orosz vezérek, hogy a székükből el ne kergessék őket, kezesül adták fiaikat, mint fentebb mondottuk, számtalan ajándékkal együtt. Akkor Halics vezére elrendelte, hogy kétezer nyilas és háromezer paraszt járjon előttük s a Havas-erdőn át a hungi határig utat készítsen nekik. Egyszersmind összes barmaikat megrakatta élelemmel meg más szükségessel, s enni való szarvasmarhát szintén igen sokat adott ajándékba. Akkor a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondanak, és az a hét kun vezér, kinek a nevét fentebb soroltuk el, rokonságukkal meg férfi- és nőcselédeikkel egyetemben az oroszok tanácsára és segítségével útra keltek Pannónia földjére. S így a Havas-erdőn áthaladva, a hungi részekre szálltak. Midőn pedig oda megérkeztek, azt a helyet, amelyet először foglaltak el, Munkácsnak nevezték el azért, mivel igen nagy munkával, fáradsággal jutottak el arra a földre, amelyet maguknak annyira áhítottak. Ott aztán, hogy fáradalmaikat kipihenjék, negyven napot töltöttek, és a földet kimondhatatlanul megkedvelték. A föld lakosai, a szlovének pedig megérkezésükről értesülve, szörnyen megijedtek, és önként meghódoltak Álmos vezérnek, mivel hallották, hogy Álmos vezér Attila király nemzetségéből származik.

 

 1. Rajzold le, majd fesd ki az általad elképzelt tájat, amit először megpillantottak a honfoglaló őseink! A3-as rajzlapra, ceruza, tempera vagy vízfesték használatával készítsd el a rajzot! (5 p.)
 2. a. A valóságban honnan származik Munkács neve? (2 p.)

b. Keress   6 szólást vagy közmondást, amely valamilyen ország vagy város nevét tartalmazza! (3 p.)

 1. Írj egy 1.000 karakteres tudományos fogalmazást Pannónia földrajzi sajátosságairól! (4 p.)
 2.  Ki volt a hét magyar és kun vezér? (2 p.)
 3.  Milyen legendák kapcsolódnak a honfoglaláshoz vagy ennek előzményeihez? Sorolj fel 6 címet! (3 p.)
 4. a.  Miből és hogyan készül el egy jurta? (2 p.)
  1. Milyen a berendezése a jurtának? (2 p.)
  2. Ki hol foglal benne helyet? 1 p.)
  3. Tekintsd meg a Magyar vándor című filmet, majd válaszolj a következő kérdésekre!
   1. Hány magyar találmány jelenik meg a filmben? (1 p.)
   2. Nevezz meg még legalább 5 találmányt, amit magyar embert talál fel! (3 p.)
   3. Írj egy forgatókönyvet egy képzeletbeli jelenetről, amely kimaradt a filmből! Legyen vicces, kreatív, párbeszédszerű, és maximum 2.000-2.500 karakter terjedelmű! (5 p.)
  4. Ki volt Anonymus és mit jelent a neve? (2 p.)
  5. A hét magyar fejedelmi vezért hány láb követte fejenként a Halics vezér “ajándékából”, ha tudjuk hogy a leírt emberi támogatás mellett minden paraszt mellé adott két teherhordó barmot és három  szarvasmarhát és minden két nyilas mellé adott egy fegyverhordozót! (6 p.)
  6. Fejtsd meg a magyar szavunk névetimológiáját! (2 p.)
  7.  Elemezd nyelvtanilag a következő mondatot és készíts ágrajzot hozzá! (5 p)

,,Midőn pedig oda megérkeztek, azt a helyet, amelyet először foglaltak el, Munkácsnak nevezték el azért, mivel igen nagy munkával, fáradsággal jutottak el arra a földre, amelyet maguknak annyira áhítottak.”

Minden helyes válasz esetén összesen: 48 pont

 

2. Feladatsor

Arany János- Rege a csodaszarvasról, részlet.

Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra;
Fű kizöldül ó sírhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.

Vadat űzni feljövének
Hős fiai szép Enéhnek:
Hunor s magyar, két dalia,
Két egytestvér, Ménrót fia.

Ötven-ötven jó leventét
Kiszemeltek, hogy követnék;
Mint valamely véres hadra,
Fegyverkeztek könnyü vadra.

Vad előttük vérbe fekszik,
Őz vagy szarvas nem menekszik;
Elejtették már a hímet –,
Üldözik a szarvas-gímet.

Ott a szarvas, mint a pára
– Köd előtte, köd utána –
Míg az ember széjjelnézne:
Szemök elől elenyésze.

Tündér lyányok ottan laknak,
Táncot ropnak, úgy mulatnak.
Szőve ködbül sátoruk van:
Úgy mulatnak sátorukban.

Dúl leányi, a legszebbek,
Hunor, Magyar nője lettek;
S a leventék, épen, százan,
Megosztoztak mind a százon.

Hunor ága hún fajt nemzett,
Magyaré a magyar nemzet;
Szaporaság lőn temérdek;
A szigetben nem is fértek.

Szittya földet elözönlék,
Dúl királynak dús örökjét; –
És azóta, hősök párja!
Híretek száll szájrul szájra.

1. Keress 5 olyan magyar vonatkozású mesét, novellát, elbeszélő történetet, regényt stb, amelyben szerepel a Tündér, mint motívum!  (2 p.)

2.  Keressetek  az eltűnésre, eltávozásra vonatkozó hat  szólást és közmondást! (3 p.)

3. Határozzátok meg a tündérek sátrának térfogatát ha tudjuk, hogy a sátor szabályos négy oldalú hasáb alakú volt, amelynek a magassága az alap hosszának nyolcada és 0,51 fő/négyzetméteres népsűrűség volt a sátorban amikor a sátorban csak a két testvér a leventékkel és mindegyiknek egy-egy párja tartózkodott! (6 p.)

4. Sorolj fel minél több szarvasfajtát és az egyik fajtáról írj egy rövid beszámolót életkörülményeiről és az emberiséggel való kapcsolatáról! 1.000—1.500 katakter terjedelemben. (5 p.)

5. Mit jelent a levente szó és, hogy lett ebből magyar személynév? (3 p.)

6. Nevezzetek meg és rajzoljatok le minél több létező vagy létezett pengetős hangszert! (5 p.)

7. Ki volt Enéh és Ménrót? Válaszolj maximum néhány mondatban! (3 p.)

8. Rendezz egy színpadi jelenetet István a király rockopera szerűen, amelyben eljátsszátok prózában vagy énekben a Csodaszarvas legendájáról szóló történetet! A jelentet rögzítsd, majd küldd el nekünk a megoldásokkal együtt! Pontozzuk a kreativitást, hitelességet, öltözéket, kellékeket és plusz pontért az elhangzódó énekeket is! (10+2 p.)

9. Írj Hunor vagy Magyar nevében egy naplóbejegyzést a vadászat napján történt eseményekről!

(4 p.)

10.  a. Kik voltak a Szittyák? (2 p.)

b. Hol található Szittya föld? (2 p.)

Minden helyes válasz esetén összesen: 47 pont

Formai követelmények betartásáért: 5 pont

Összesen: 100 pont

           Jó munkát kívánunk!

 plakát 2o15

 

 

vissza