TudTad3 – III. forduló

  1. Feladatsor

Tamási Áron:  Ábel Amerikában

“Egyszerre úgy éreztem, hogy a Kelemen pap száz angol szava nem az én fejemben van, hanem valami süketnéma intézetben. S hiába szégyellem most már a dolgot, de én magyarul értettem a fővizsgáló kérdését, vagyis azt vettem ki belőle, hogy vattát és kést hoztam-e? Erre megráztam a fejemet, hogy egyiket sem hoztam, mire az első kísérő szólt hozzám, s azt már megértettem, mert németül azt kérdezte tőlem:

– Maga német?

Edmond éppen harmadiknak következett utánam s rögtön rámutattam, hogy ő a német. Most már vígabban kezdett menni a dolog, mert az Edmond személyében megtalálták a hozzám vezető fonalat. S szájról szájra kezdték adogatni nekem a kérdést, vagyis a fővámos a kísérőnek, a kísérő Edmondnak, Edmond pedig nekem; s amikor én megfeleltem, akkor vissza ezen az úton.

– Azt kérdezik, hogy milyen nemzetbeli vagy – mondta elsőnek Edmond.

– Világosítsd fel, hogy székely – feleltem neki.

A fővámos kutatni kezdett a kufferemben, majd Edmond ismét megszólalt:

– Azt kérdezik, hogy micsoda nemzet az a székely.

– Mondd meg neki, hogy magyar, csak még annál is jobb.

Edmond ezt megmondotta, mire a vámos segédje bólintott; s láttam, hogy máris új kérdést akar felvetni, de akkor a fővámos kihúzta a kufferem fenekéről azt a kicsi zacskót, amibe Kelemen pap a hazai földet tarisznyálta volt.

– Azt kérdezik, hogy mi van a zacskóban – szólott Edmond.

– Anyaföld a falumból – feleltem.

Erre a vámos és a két segédje nagyon megvizsgálták a földet, majd azt üzenték Edmond által, hogy Amerikában sokkal jobb a föld.

Amikor meghallottam, hogy az én földemet így lebecsülték, egyszerre különös forróság öntött el, és odaszóltam a szász testvéremhez:

– Mondd meg nekik, hogy ez a föld is termik télen-nyáron: egyszer búzát, s máskor gondolatot.”

 

1. Miért és honnan utazott el Ábel Amerikába? (3p.)

2. Mit jelentenek az emigrál és imigrál szavak? (3p.)

3. “Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Ki mondta és milyen helyzetben hanzgott el az előbb említett mondat? (3p.)

4. Írj egy 1500-2000 karakteres fogalmazást, amely tartalmazza a következő mondatot: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. (5p.)

5. Honnan származnak a székelyek? (3p.)

6. Sorold fel a történelmi hét székely széket! (1,5p.)

7. Készítsetek egy rövid jelenetet, amelyben lejátszátok a szövegrészletet! Pontozzuk a díszletet is! (8p.)

8. Írjatok egy 500-1000 karakteres tudományos fogalmazást Észak-Amerika egyik jellegzetes területéről, a prériról! (5p.)

9. Magyarázzátok meg a következő székely kifejezések jelentését: putyukál, kukujza, kotyó, lepcsi, lájbi és lajtorja! (3p.)

10. Énekeljetek el egy székely népdalt, amit vegyetek fel videóra! (5p.)

11. Mondjatok el egy székely viccet! Ha székely nyelvjárásban mondod el, az még többet ér! (3p.)

12. Nézzétek meg a Valami Amerika cimű filmet és válaszoljatok a következő kérdésekre:

a. Hogy hivják a három testvért? (1p.)

b. Ki énekli a film betétdalát? (1p.)

c. Kicsoda Terka néni? (1p.)

d. Mivel kapcsolja be és ki a porszívót Terka néni? (1p.)

13. Ábel eltervezi, hogy eljut Amerikába. Apja engedélyének megszerzése a legjobb esetben is 2 napba telhet, de akár ennek háromszorosára is elnyúlhat. A szárazföldi út nagyjából  egy nap hiján 3 hét alatt megtehető, ám a hajó indulására még legalább 5 napot várnia kellhet. Az óceánon töltendő másfél hónap ( ez esetben egy hónap egyenlő 30 nap ) szükséges, hogy elérkezzen Amerikáig. Persze az időjárás szeszélyét is figyelembe kell venni, ugyanis rossz idő esetén az óceánig akár 3o százalkékkal is tovább tarthat az út, a kikötőben való várakozás simán megkétszereződhet, míg a vízen hánykolodásra is rá kell számítani még 2 hetet.

a.  Legkevesebb mennyi idő alatt érhet Ábel Amerikába, ha helyesek a számításai? (3p.)

b.  Legrosszabb esetben mennyit tarthat az út? (3p.)

c.  Ha Ábel május 1-én indul, mikorra tehető az érkezése? (1,5p.)

Minden helyes válasz esetén összesen: 54 pont

 

2. Feladatsor

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

“– Két kérdésre kell felelned – mondja a tábornok, s ő is előrehajol; súgva mondja ezt, bizalmasan. – Két kérdésre, melyeket régen megszövegeztem, az elmúlt évtizedekben, mikor vártalak. Két kérdésre, s csak te tudsz felelni. Látom, azt hiszed, szeretném megtudni, nem tévedek-e, csakugyan szándékod volt-e azon a reggelen, a vadászaton, megölni engem? Nem volt ez agyrém? Végre is, nem történt semmi. A legjobb vadász ösztöne is tévedhet. A másik kérdés, azt hiszed, így hangzik: szeretője voltál-e Krisztinának? Megcsaltál-e, mint mondani szokták, s ő megcsalt-e, a szónak valóságos, közönséges és vacak értelmében? Nem, barátom, ez a két kérdés nem érdekel többé engem. Erre a kérdésre feleltél te, és az idő is felelt, s Krisztina is felelt, a maga módján. És mindenki felelt, te azzal, hogy a vadászatot követő napon megszöktél a városból, tőlünk, hivatásodtól, eldobtad a zászlót, mint ezt régen mondták, mikor még hittek az emberek a szavak igazi értelmében. Nem kérdem, mert biztosan tudom, hogy meg akartál akkor reggel ölni engem. Nem vádképpen mondom ezt; inkább sajnállak. Félelmes lehet a pillanat, mikor egy ember életében megszólal a kísértés, mikor egy ember felemeli a fegyvert, hogy megölje azt az embert, akihez köze van, akihez belülről kötve van, s akit valamilyen okból meg kell ölnie. Mert ez történt veled, abban a pillanatban. Nem tagadod? … Hallgatsz? … Nem látom a félhomályban arcodat… már nincs sok célja új fényeket hozatni, a homályban is megismerjük és megértjük egymást, most már, mikor elérkezett e pillanat, a bosszú pillanata. a. Essünk túl rajta. Soha, egyetlen másodpercre nem kételkedtem az elmúlt évtizedekben, hogy akkor reggel meg akartál ölni, s mindig sajnáltalak e pillanatért. Oly pontosan tudom, mit éreztél, mintha a te számodra is én éltem volna meg e helyzetet, e borzalmas kísértés pillanatát. Az önkívület pillanata volt ez, a hajnali pillanat, mikor az alvilág erői még hatalmasak a földön és az emberi szívben, mikor az éjszaka elsóhajtja gonosz sóhaját.”

 

1. Sorolj fel öt különböző népcsoportnak, nemzetnek alvilági vezetőjét, istenét! (2,5p.)

2. Keressetek és irjatok le öt vadászatról, vadászról szóló közmondást vagy szólást! (2,5p.)

3. Rajzold le a szövegben említett reggeli vadászatot! A3-as rajzlapra, ceruza, tempera vagy vízfesték használatával készítsd el a rajzot! ( 6p.)

4. Sorold fel a magyar hadseregben a katonai rangokat, a legkisebbtől, egészen a tábornoki címig! (3p.)

5. Írj egy két szakaszos verset, amelynek témája a barátság legyen! Kell használd a következő szavakat a versedben: Krisztina,  pocsék, pancsol, tűzes és pillanat! (5p.)

6. Az alapszövegben többször is megismétlődik egy szám. Ha ezt a számot arra a hatványra emeljük, ahányszor a számot a szövegben olvashatjuk 4-el kisebb számot kapunk, mint a keresett szám fele.

a. Melyik a keresett szám? (3p.)

b. Mi köze az alapműhöz a keresett számnak?  (2p.)

c. Melyik a keresett számhoz legközelebbi teljes négyzet?  (1p.)

7. Írj egy fogalmazást (1000-1500 karakterest), amely tartalmazza az alábbi Márai Sándor idézetet: „Barátok voltunk, tehát nem pajtások, nem komázó suhancok, nem bajtársak. Barátok voltunk, s nincs semmi az életben, ami kárpótolni tud egy barátságért.” (6p.)

8. a. Milyen területeket takar a következő elnevezések: Felvidék, Délvidék, Kárpátalja? (3p.)

b. Minden területről nevezz meg két várost és két magyar hirességet! (2p.)

9. Márai Sándor az egyik legnagyobb XX. századi irónk, költönk. Próbáljunk az alábbi kérdésekre válaszolni, hogy jobban megismerjük életét!

a. Mikor és hol született Márai? (1p.)

b. Milyen családi tragédia érte Márait? (1p.)

c. „Mindig nyugatra menj. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél.” Hogyan kapcsolódik az idézet Máraihoz? (2p.)

d. Említs meg legalább három ismertebb művét! (1p.)

 

Minden helyes válasz esetén összesen: 41 pont

Formai követelmények betartásáért: 5 pont

Összesen: 100 pont

 

            Jó munkát kívánunk!

vissza