Tudtad3 – II.forduló

Feladatsor

„Mindenki lépett, amíg csak léphetett: én is megtettem a magam lépéseit, és nem csupán a birkenaui sorban, hanem már itthon. Léptem apámmal, és léptem anyámmal, léptem Annamáriával, és léptem – s mindközt tán a legnehezebbet – a nagyobbik nővérrel. Most már meg tudnám mondani néki, mit jelent az, hogy „zsidó”: semmit, nékem s eredetileg legalább semmit, míg csak el nem kezdődnek a lépések. Semmi sem igaz, nincs más vér és nincs egyéb, csak… akadtam el, de jutott hirtelen az újságíró szava az eszembe: csak adott helyzetek vannak és bennük levő újabb adottságok. Én is végig éltem egy adott sorsot. (…)

Azt akarják, hogy ez az egész becsület és valamennyi előző lépésem mind-mind az értelmét veszítse? Miért ez a hirtelen pálfordulat, miért ez az ellenszegülés, miért, hogy nem akarják belátni: ha sors van, akkor nem lehetséges a szabadság; ha viszont (…) szabadság van, akkor nincs sors, azazhogy – álltam meg, de csak lélegzetvételnyi szünetre –, azazhogy akkor mi magunk vagyunk a sors – jöttem rá egyszerre, de oly világossággal e pillanatban, mint ez ideig még soha. Kissé sajnálom is, hogy csak ővelük, s nem értelmesebb, hogy úgy mondjam, méltóbb ellenfelekkel állok szemben. De hát ők voltak itt most, ők vannak – e percben legalább így rémlett szinte – mindenütt, s mindenesetre ők voltak ott akkor is, amikor apámat búcsúztattuk. Ők is megtették a maguk lépéseit. Ők is előre tudtak, ők is előre láttak mindent, ők is úgy búcsúztak apámtól, mintha már temettük volna, és később is csak azon kaptak össze, hogy helyiérdekű villamoson vagy inkább autóbusszal menjek-e Auschwitzba…”

(Kertész Imre, Sorstalanság)

 

  1. Ki kapott Magyar Szent István-rend kitüntetést és hogyan kapcsolódik a szöveghez? (3p.)

2.  a. Melyik országban található Auschwitz és ki volt ennek a lágernek a vezetője? (3 p.)

b. Sorolj fel 5 olyan települést, ahol a második világháborúban láger működött! (3 p.)

3. Mit jelentenek a következő kifejezések és hol használták őket:

Cyklon B, Endlösung, Gestapo, Peitsche, Appel? (3 p.)

4.  Készíts egy reklámfilmet (minimum 1 perc, maximum 2 perc), amelyben méltatod a Sorstalanság című könyvet! (6 p.)

5. Mi a közös Radnóti Miklósban, Karinthy Frigyesben, Rejtő Jenőben, Molnár Ferencben?(2 p.)

6. Írj fogalmazást minimum 1000—maximum 2500 karakter terjedelemben, amelynek a Sorstalanság címet adnád! (8 p.)

7. Keress 5 híres kivándorlót, akik a második világháború előtt vagy az alatt emigrált Magyarországból vagy Romániából! (3 p.)

8. Határozd meg, hogy mit jelent a holokauszt kifejezés! (2 p.)

Magyarország és Románia hogyan kapcsolódik ehhez? (3 p.)

9. Készíts fényképeket a környékeden lévő második világháborús emlékművekről, sírokról vagy holokausztos emléktáblákról! (4 p.)

 

Minden helyes válasz esetén összesen: 40 pont

plakát 2o15

vissza