Tanévzáró a Gerhardinumban

A Gerhardinum Római Katolikus Líceum tanévzáró ünnepsége június 18-án, csütörtökön délelőtt a temesvári Szent György székesegyházban hálaadó szentmisével vette kezdetét. A szentbeszédben Dirschl Johann általános helynök megköszönte az Úrnak mindazt, amivel ebben a tanévben megajándékozta az iskola tanárait és diákjait, ugyanakkor a püspök úr köszöntését és jókívánságait tolmácsolta.

Kocsik Zoltán spirituális a most véget ért tanév tapasztalatait összegezve arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy a megmérettetések az életben is folytatódnak, az élet maga is olyan, mint egy vizsgaidőszak. Az iskola feladata az, hogy felkészítsen az életre, ahol három dolog a legfontosabb: a szaktudás, az emberség és az Istennel meglévő élő kapcsolat. „Bízzuk a sorsunkat Istenre – hangsúlyozta Kocsik Zoltán spirituális –, az Istenbe vetett bizalom olyan forrás, amelyből életünk során bármikor meríthetünk!

A hálaadó szentmisét az iskola énekkara gitárkísérettel előadott, az ünnepi alkalomhoz illő énekekkel színesítette.

A tanévzáró június 19-én, pénteken 10 órakor a Gerhardínum Líceum nagytermében az ünnepélyes díjkiosztással folytatódott, amelyen jelen voltak a püspökség képviseletében Dirschl Johann általános helynök és Ruppert József, a piaristák romániai rendtartományának képviselője. Felhangzott előbb a román nyelvű Szent Gellért himnusz, majd magyarul énekelték: „Felmutat égbe Szent Gellért keresztje…“ Jakab Ilona igazgató tanév búcsúztató beszéde után az osztályfőnökök díjakat osztották a legkiválóbb tanulóknak. Elhangzott még befejezésül a piarista himnusz is: „O Pater parvulorum…“ Az ünnepség után még sokáig beszélgetéstől hangosak maradtak az iskola folyosói: búcsúzkodás, elköszönés. Mintha a diákok nehezen válnának el az öreg épülettől. Szeretik ezt az iskolát.

Ruppert József, piarista szerzetes, a Romániai Piarista Rendtartomány delegátusa

IMG_7728 (Small)IMG_7723 (Small) IMG_7733 (Small) IMG_7734 (Small) IMG_7735 (Small) IMG_7736 (Small) IMG_7738 (Small) IMG_7740 (Small) IMG_7740 (Small) IMG_7741 (Small) IMG_7745 (Small) IMG_7746 (Small) IMG_7749 (Small) IMG_7752 (Small) IMG_7753 (Small) IMG_7762 (Small) IMG_7744 (Small)

vissza