„Ma szárnyat bont egy sereg diák”

ballagas2013A címben idézett gondolattal, Ady Endre verssorával a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum XII. osztályos tanulói búcsúztak az iskolától, tanáraiktól és társaiktól május 30-án, csütörtökön a székesegyházban megtartott szentmisén.

A végzősök megköszönték továbbá mindazt a gondoskodást, útmutatást, a temesvári Püspökségnek pedig a sokrétű támogatást, amelyben az eltelt négy esztendő alatt részesültek. Ezzel számukra véget értek a líceumi évek, gondolataik, lépteik szeptembertől már új célok felé irányulnak.

Szentbeszédében a liturgiát bemutató Msgr. Dirschl Johann általános helynök, valamint a magyar ballagókhoz szóló ft. Bene Tamás püspöki titkár hangsúlyozta: a felhalmozott tudás és az iskola által nyújtott keresztény nevelés olyan biztos alapot jelent, amelyre az elkövetkezőkben is építhet a diák. Jakab Ilona tanárnő, a líceum igazgatója pedig arra buzdította a fiatalokat, hogy soha ne szakadjanak el a gyökerektől, ápolják anyanyelvüket, őrizzék meg nemzettudatukat.

Végül a ballagók átadták a tanintézet kulcsát a következő tanév tizenkettedikeseinek.

Nyugati Jelen, Sipos Enikő

vissza