Jelen és jövő

Amikor az időről esik szó, Szent Ágoston szavai kerülnek a gondolat előterébe: „Három idő van: jelen a múltról, jelen a jelenről, jelen a jövőről. A lelkemben ugyanis ez a három ott van, de máshol nem találhatom. Emlékezésünk: jelen a múltról. Szemléletünk: jelen a jelenről. Várakozásunk: jelen a jövőről.” (Szent Ágoston: Vallomások).

Amikor a Gerhardinumról beszélünk, ugyanezek érvenyesek, hozzátéve azt, hogy a jelen a múltról,  jelen a jövőről és a nevünk kötelez.

A Gerhardinum Római Katolikus Teológia Líceum az 1992-1993-es tanévtől kezdve indította el azt a nevelési és oktatási folyamatot, amelyet 20 kerek esztendeje kötelességtudóan végez. Ha akkor két líceumi kilencedik osztály volt, 2012-re hét líceumi osztály és egy első osztály működik az iskolánkban. Mára a diákjaink száma 176-ra nőtt és ez a gyarapodási folyamat őszre mégtöbb diákot és óvodást fog az iskolánkba csalogatni. A Gerhardinumban egy jól berendezett tágas bentlakás működik, amely otthont ad körülbelül 100 nem temesvári diáknak.

Romániában a mi líceumunk az egyedüli katolikus tanintézet, amelyben az oktatás kétnyelvű: román és magyar. A diákok hét etnikailag külömböző katolikus közösséghez tartoznak: román, magyar, német, bolgár, cseh, horvát és szlovák.

A nevelés egészében személyközpontú, így tehát a tanulási folyamat nem csak az értelmi képességek fejlődését tartja fontosnak, hanem az erkölcsi döntésekre való felkészülést is. Az iskolánk oktatási folyamatának hátterében a keresztény teológiai emberkép áll: az ember egésze transzcendenciájával együtt. A tanári testület 21 tagot ölel magába. A délutáni foglalkozás a bentlakó diákokkal három pedagógus felügyelete alatt folyik. Az egyik pedagógiai irányelvünk az, hogy nem csak a zseni, a teljesítményképes gyermek a fontos, hanem minden diák külön isteni felségterülettel rendelkezik, ahová avatatlanul nem hatolhatunk be. Ezért fontos a diferenciált oktatás, hogy mindenki tálentuma a lehető legjobban fejlődjön ki. A versenyekre és a vizsgákra külön felkészülés folyik és ez meg is hozza eredményét.

A Márk evangéliumában található jézusi példázat képe a magvetőről megerősíti azt a tényt, hogy az eredményt nem lehet siettetni, erőszakkal befolyásolni, hanem türelemmel és reménységgel kell rá várni. Sőt még az is lehetséges, hogy nem minden mag lesz termést hozó növény, viszont nem kizárt az sem, hogy az eredmények és sikerek nem hagyományos módszerekkel lesznek mérhetőek.

Iskolánk és gyermekeink az Egyház közösségében élnek, ezért ez az intézmény életformáló hatást gyakorol rájuk. Diákjaink azonban nem csak teológiai és erkölcsi felkészítésben részesednek. Évről-évre végzőseink ECDL, vagyis az Európai Számítógépkezelési Kompetencia Vizsgát tesznek le a Temesvári Római Katolikus Püspökség anyagi támogatásának köszönhetően.

Annak ellenére, hogy intézményünkre is ránehezedik sokszor a sikeresség szelleme, amely a minőséget aranyszámokban méri, mi képviseljük azt, hogy a gyermekek a műveltség átfogó és egyetemes kisugárzása alatt alakuljanak egyénekké az örök emberi értékek fényében. Mindez sokszor azt jelenti, hogy az árral szemben kell úszni, de még akkor is ez az irány vezet előre és fölfelé.

Jakab Ilona
igazgató

Hírek

Tanévnyitó 2019

szeptember 8, 2019

Tanévnyitó 2019

2019. szeptember 9-én veszi kezdetét a 2019-2020-as iskolai év. Gondoskodó szeretettünkkel és imádságainkkal...

 
Mátyás király mesetébor Kalodván

június 28, 2019

Mátyás király mesetébor Kalodván

A Temesvári Piaristák Templomi Közössége meghívására a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai...

 
Táncház a gerhardista diákoknak

június 8, 2019

Táncház a gerhardista diákoknak

Ma délután kellemes pillanatokat töltöttünk együtt, hisz a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium,...

 
 

Eseménynaptár

« Szept 2019 »
KeSzeCsüSzoVa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6