Hittanári továbbképző a kreativitás jegyében – 5.

11A Bolyai Nyári Akadémia római katolikus vallástanári szekciójának eseményei

A továbbképző ötödik napjának programjai a Temesvár külvárosában található Marienheim ifjúsági központban zajlottak. A kedvező időjárás lehetővé tette, hogy az iskolai hitoktatás tanterveinek és tankönyveinek megújításával, az azokban követett szemléletváltással kapcsolatos kérdések megbeszélésére a szépen gondozott udvaron kerüljön sor. Az Ozsváth Judit által moderált, Benedek Ramóna és Szép Mónika hittankönyv-szerző hitoktatók közreműködésével tartott program első részében az eddigi megvalósításokra reflektáltak, az azokkal kapcsolatos visszajelzéseket próbálták számba venni és értelmezni, majd a folytatás irányairól és lehetőségeiről is szó került.

A különféle alternatív módszereknek az új tanterveknél és tankönyveknél való alkalmazására is kitértek. A fórum során elhangzott: az új szemlélet a hitre nevelésben nélkülözhetetlen lelkiség formálásának ad prioritást – az ismeretekkel szemben –, ezt szolgálják a kompetenciaalapú tantervek és az egyház katekétikai szemléletével, a II. vatikáni zsinat elveivel, valamint a jelenlegi ifjúságpasztorációs elvekkel összhangban szerkesztett tankönyvek is. Az egyes témák bevezető szövegei elsődlegesen a gyermek szívét célozzák meg, a bibliai vagy egyháztörténelmi szereplők lelki folyamataihoz visznek közelebb, az ember által működő Szentlélekre kívánnak rámutatni és a vele közös életre szeretnének nevelni. A bibliai történetek belső szemléltetéssel, a szerető istenkép megrajzolása szempontjából hangsúlyos részek kiemelésével való narrációja, a szentéletű emberek erényeinek hangsúlyozása (a történeti beágyazás mellett) belső motivációt szolgáltat a jobbá, érzőbbé, szeretőbbé váláshoz.

Az ilyen módon megírt szöveg sokban segíti a tanárt a valóban a szívre ható módszerek kiválasztásában, és a gyermek számára is visszaigazolást, megerősítést ad a – megfelelő módszerek alkalmazásával nyert – tapasztalatszerzés után. A biblikus, liturgikus, közösségi elveket is szem előtt tartó könyvekhez rendelt, négy egyházmegye összefogásából született digitális anyagok felhasználásáról is szó esett. A szerzők szóltak a jelenlegi megjelenés akadályoztatásáról is, de ezzel együtt az ilyen területen való további együttmunkálkodásra buzdítottak.
Természeti környezetben zajlott a Nagy Enikő Kriszta nővér által vezetett második, a Kett-pedagógia elemeivel tartott műhely is. Az ószövetségi zsidók néppé válásának folyamatából kiragadott történet saját pusztáink értelmezéséhez, az azokból való szabadulásokhoz és a közösségteremtéshez adtak nagyszerű impulzusokat.

A programokkal egyidejűleg az udvar másik sarkában felállított üstben készült az ízletes ebéd, amit az árnyas fák alatt elhelyezett asztaloknál fogyasztottak el a résztvevők. A kötetlen együttléttel zárult napi programsor végén a hitoktatók láthatóan elégedetten és hálás szívvel távoztak.
A 26. Bolyai Nyári Akadémia római katolikus hittanári szekciója kétség kívül nagyon változatos, a szellemi és lelki gyarapodást is szem előtt tartó programokat kínált a négy magyar kaolikus egyházmegyéből érkezett pedagógusok számára. Értékeléseikben ezt méltányolták és hálásan köszönték is. Mindezek a Kocsik Zoltán Gerhardinum-aligagató, Iakab Ilona igazgató és a Máthé Zoltán, Máthé Loránt, Dumitrescu Daniel és Miklós Csaba lelkipásztor-csapat összehangolt, rendkívül igényes és minden részletre kiterjedő munkáját dicsérik.

oj

vissza