Hittanári továbbképző a kreativitás jegyében – 4.

12aA Bolyai Nyári Akadémia római katolikus vallástanári szekciójának eseményei

A temesvári továbbképző negyedik napjának programjai is a városon kívüli helyszínen zajlottak. A közel ötven résztvevő ezennel az egyházmegye híres kegyhelyére, Máriaradnára zarándokolt. Tette ezt abból az alkalomból, hogy az idén kerek évfordulót ünnepel a templomban őrzött kegykép, hiszen az Olaszországból származó, papírra nyomtatott Mária ikont éppen 350 évvel ezelőtt adományozták az akkor ferences szerzetesek által fenntartott kápolnának. A hagyomány szerint a kép épen került ki a törökök által 1695-ben felgyújtott templom elszenesedett romjai közül, s ez az esemény – és a többi hozzá fűződő csodás jelenség – mély vallásos tisztelet tárgyává tette, a hely pedig lassan zarándokhellyé vált.

A Temesvár–Máriaradna útvonalon utazó pedagógusok imádsággal és énekkel hangolódtak a kegytemplomban közösen ünnepelendő szentmisére. Az áhítatot nem törte meg a Kocsik Zoltán főszervező által mondott, a vidék történelmi múltjához és nevezetességeihez kapcsolódó tömör, de minden lényeges elemet felsorakoztató ismertető. A másfél órás autóút így a lelki töltekezésen túl a történelmi és a földrajzi helyekhez kötődő ismeretek bővítéséhez is hozzájárult. A pedagógusok mindezért külön is köszönetet mondtak.

A zarándokokat ide is elkísérte Roos Márton temesvári megyéspüspök és Dirschl Johann általános helynök. Másik irányból, a nagyváradi egyházmegyéből érkezett a kegyhelyre Böcskei László megyéspüspök, aki a tavalyi évhez hasonlóan idén is fontosnak tartotta a négy egyházmegyéből származó hitoktatókkal való személyes találkozást. Az ő főcelebrálásával és a püspöktársával, valamint több temesvári egyházmegyés pappal és a pedagógusokkal közösen ünnepelt szentmise elsődlegesen a négy egyházmegye hitoktatóiért, az általuk nevelt gyermekekért és a hitoktatás ügyének hatékony közös szolgálatáért lett felajánlva. Prédikációja elején Böcskei püspök külön örömét fejezte ki azért, hogy a Bolyai Nyári Akadémia hittanári továbbképzője keretében idén is helyet kaptak a zarándoklatok. A kegyhelyhez kapcsolódó személyes élmények megosztása után a napi evangéliumot (Mt 10, 7–14) a mai hittanárok hivatásgyakorlására aktualizálta. Az örömhír hirdetésének és a jó Isten ügye szolgálatának mindenféle kötöttségtől felszabadító jellegéről szólt, hangsúlyozva, hogy a jézusi tanítás nem elvont igazságok gyűjteménye, hanem az igazi életre való nevelés útmutatója.

Ezek tudatosításával igazi lelki szabadsággal kell szolgálnia minden hittanárnak, és ez kell képezze a mostanság gyakran emlegetett szemléletváltás lényegét – mondta a főpásztor.

Az ünnepélyes szentmise végén az idei továbbképzőt szervező temesvári egyházmegye tanfelügyelője, Dirschl Johann vikárius jelképesen átadta a stafétát szatmári egyházmegyéből jelen lévő hittanároknak: így jövő nyáron – a gyulafehérvári főegyházmegye, a váradi és a temesvári egyházmegyék után – a szatmáriak szerveznek továbbképzőt négy egyházmegye hitoktatói részére. Kirner Matild szatmári egyházmegyés módszertani felelős rövid köszönőbeszédében megtisztelőnek tartotta a bizalmat és minden jelenlévőt szeretettel hívott a jövő évi rendezvényre.
A szentmise után Roos Martin püspök ismertette meg a résztvevőket a kegyhely és a ma már múzeumként és multifunkcionális központként működő egykori ferences zárda kincseivel.

A közösen elköltött ebéd után a közelmúltan felújított épületben folytatódtak a programok. Előbb Nyirán János, a hajdúdorogi görögkatolikus főegyházmegye fődiakónusa, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára tartott igényesen felépített és gazdagon szemléltetett előadást a hitoktatásban is jól használható ikon teológiájáról és művészetéről. A komoly érdeklődéssel kísért programpontot két párhuzamos műhelymunka követte: egyikben az ikonnal való közelebbi ismerkedésre nyílott lehetőség, Nyirán János vezetésével, a Nagy Enikő Kriszta nővér által tartottban pedig egy máriás téma Kett-módszerrel való feldolgozására került sor. A tartalmas foglalkozások, majd a közösen elköltött ízletes vacsora után mindnyájan visszautaztak Temesvárra.

oj

vissza