Hittanári továbbképző a kreativitás jegyében – 3.

18A Bolyai Nyári Akadémia római katolikus vallástanári szekciójának eseményei

A továbbképző harmadik napján a szomszédos Szerbia nagybecskereki püspökségére utaztak a résztvevők, majd a vidék nagy szülötte, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök nyomdokain zarándokoltak. Az autóbusznyi zarándok vezetője Roos Márton temesvári megyéspüspök volt, aki részletekbe menően magyarázta egyházmegyéje és a szomszédos – egykoron összetartozó – egyházmegyék történetét. Nagybecskereken Német László püspök és az egyházmegye néhány hitoktatója fogadta a vendégeket. A zarándokok számára igazi meglepetésnek számított egyik kollégájuk, a szatmári egyházmegyéből származó Csiszár Klára nagybecskereki jelenléte. A németországi egyetemi oktató, aki a közelmúlttól a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának is adjunktusa a nagybecskereki egyházmegyében 2017-ben keződött zsinati folyamat teológiai szakértője.

Német László püspök és Csiszár Klára részletes zsinati ismertetője és a Nemzetközi Ministránsszövetség keretében végzett munkájuk beszámolója minden bizonnyal pozitív impulzusokat adott a zarándokok munkájához is. Német László személyében mindnyájan egy lendületes, törhetetlenül optimista főpásztort ismertek meg, aki – mintegy dacolva az elöregedés és elvándorlás komoly problémáival – Jó nekünk itt! mottóval hirdetett zsinatot egyházmegyéjében. A nagybecskereki székesegyházban zajlott találkozó végén a vendégek személyes ajándékokat adtak át a házigazdáknak, s a kapcsolatok ápolásának reményével búcsúztak a vendéglátóktól. Csiszár Klára és Német László püspök a Bogdánffy Szilárd élete első éveinek helyszínére vezető zarándoklaton is a vendégekkel tartottak.

Először a szülőfalu, Feketetó kis templomát keresték fel, majd a keresztelési helyszínre, Csókára utaztak. Mindegyik helyszínen felelevenítették a szentéletű püspök oda kapcsolódó életeseményeit, majd közösen imádkoztak és énekeltek. Hajdú Sándor csókai plébános megmutatta Bogdánffy Szilárd keresztelésének anyakönyvi bejegyzését, ezt követően pedig a plébániakertben élménypedagógiai foglalkozásokkal idézték fel a korabeli eseményeket, Ozsváth Judit vezetésével. A hangulatos helyzetgyakorlatok a szentéletű püspökhöz is közelebb vittek és a szentségi élet kegyelmeit is tudatosítani akarták. Az ebéd elköltése után a román oldalon fekvő Torontálkeresztes felkeresése következett, ahol Bogdánffy Szilárd az elemi iskoláit végezte.

Heinrich József óteleki plébános – akinek filíája az előbbi település –és híveinek egy része harapnivalóval kínálta a hozzájuk érkezőket. A zarándoklat utolsó állomása a papszentelés utáni primícia bemutatásának, a temesvár-józsefvárosi templomnak a megtekintése volt. Szilvágyi Zsolt plébános ismertetője után közös imával, majd közösen elköltött vacsorával zárult a négy egyházmegyéből érkezett hitoktatók autóbuszos zarándoklata.
oj

A képeket itt lehet megnézni >>

vissza