FELVÉTELI A IX. OSZTÁLYBA 2019

VIZSGATÉMÁK

1. Szentmise: igeliturgia és Eukarisztia liturgiája
2. Szentségek: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség
3. Tízparancsolat. Az Egyház öt parancsolata.
4. Isten a világ teremtője (Ter 1-2)
5. Ábrahám története: meghívása (Ter 12,1-20), próbatétele (Ter 21,1-7), Izsák feláldozása (Ter 22,1-19), szövetségkötés (Ter 15,1-21)
6. Mózes története: a zsidók kivonulása Egyiptomból, Sínai hegyi szövetségkötés (Kiv 3-20)
7. Jézus gyermekkora: angyali üdvözlet (Lk 1,26-38), Jézus születése (Lk 2,1-20), bemutatása a templomban (Lk 2,21-38)
8. Jézus megkeresztelkedése (Mt. 3,13-17)
9. A tékozló fiú példabeszéde (Lk 15,11-32)
10. Jézus csodái: kenyérszaporítás (Mk 6,34-44), Jairus leánya (Mt 9,18-26)
11. Jézus szenvedése, halála és feltámadása (Mt 26,1-28,20)
12. Szentlélek eljövetele. Pünkösd (Ap Csel 2,1-47)

BEÍRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK

I. Felvételi vizsgához szükséges iratok

1. Beíratkozási kérvény az általános iskolából – a líceumba való beíratkozási kérvény csatolmánya
2. Születési bizonyítvány hitelesített másolata
3. Személyi igazolvány fénymásolata
4. Keresztelési igazolás
5. Plébános ajánló levele
6. A líceumra való alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

II. A felvételi vizsga után, a líceumba való beíratkozáshoz szükséges iratok

1. Beíratkozási kérvény (fișă de înscriere la liceu) – a VIII. osztály után lévő Országos Felmérés átlaga
2. Az V-VIII. osztályos jegyek átlagát tartalmazó bizonyítvány (Foaia matricolă)

A beíratkozás és a felvételi vizsga időpontjai

I. SZAKASZ

Beíratkozás: 2019. május 13-14, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán. A jelenkezők interjún vesznek részt, hittantudásukat és felkészültségüket írásbeli vizsgán ellenőrizzük. Az interjú 2019. május 17-én, 8.30-10.00 óra és az írásbeli vizsga 10.00-13.00 óra között zajlik. Eredményhírdetés: 2019. május 20-án.

II. SZAKASZ

Beíratkozás: 2019. július 24-25, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán. Az interjú 2019. július 26-án, 8.30-10.00 óra és az írásbeli vizsga 10.00-13.00 óra között zajlik. Eredményhírdetés: 2019. július 30-án lesz.

vissza