Felvételi a Gerhardinum IX. osztályába

 

FELVÉTELI A IX. OSZTÁLYBA 2014

VIZSGATÉMÁK

 1. Szentmise: igeliturgia és Eukarisztia liturgiája
 2. Szentségek: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség
 3. Tízparancsolat. Az Egyház öt parancsolata.
 4. Isten a világ teremtője (Ter 1-2)
 5. Ábrahám története: meghívása (Ter 12,1-20), próbatétele (Ter 21,1-7), Izsák feláldozása (Ter 22,1-19), szövetségkötés (Ter 15,1-21)
 6. Mózes története: a zsidók kivonulása Egyiptomból, Sínai hegyi szövetségkötés (Kiv 3-20)
 7. Jézus gyermekkora: angyali üdvözlet (Lk 1,26-38), Jézus születése (Lk 2,1-20), bemutatása a templomban (Lk 2,21-38)
 8. Jézus megkeresztelkedése (Mt. 3,13-17)
 9. A tékozló fiú példabeszéde (Lk 15,11-32)
 10. Jézus csodái: kenyérszaporítás (Mk 6,34-44), Jairus leánya (Mt 9,18-26)
 11. Jézus szenvedése, halála és feltámadása (Mt 26,1-28,20)
 12. Szentlélek eljövetele. Pünkösd (Ap Csel 2,1-47)

 

A beíratkozáshoz szükséges iratok

I.                   Felvételi vizsgához szükséges iratok

 1. Beíratkozási kérvény – az általános iskolából – a líceumba való beíratkozási kérvény adaléka
 2. Születési bizonyítvány hitelesített másolata
 3. Személyi igazolvány fénymásolata
 4. Keresztelési igazolás
 5. Plébános ajánló levele
 6. A líceumra való alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

 

II.                A felvételi vizsga után, a líceumba való beíratkozáshoz szükséges iratok

1.      A VIII. osztály után lévő Országos Felmérés átlaga

 1. Az V-VIII. osztályos jegyek átlagát tartalmazó bizonyítvány (Foaia matricolă)

 

A beíratkozás és a felvételi vizsga időpontjai

I.                   SZAKASZ

 

Beíratkozás: 2014. május 26-27, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán. A jelenkezők interjún vesznek részt, hittantudásukat és felkészültségüket írásbeli vizsgán ellenőrizzük. Az interjú 2014. május 31., 8.30-10.00 óra között és az írásbeli vizsga 10.00-13.00 óra között zajlik. Eredményhírdetés: 2014. június 2-án.

 

II.                SZAKASZ

 

Beíratkozás: 2014. július 16-án, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán. Az interjú 2014. július 18-án, 8.30-10.00 óra között és az írásbeli vizsga 10.00-13.00 óra között zajlik. Eredményhírdetés: 2014. július 19-én.

 

III.             SZAKASZ

 

Beíratkozás: 2014. szeptember 1-én, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán. Az interjú 2014. szeptember 3-án, 8.30-10.00 óra között és az írásbeli vizsga 10.00-13.00 óra között zajlik. Eredményhírdetés: 2014. szeptember 5-én.

 

vissza