Eredményeink a 2014-2015-ös tanévben

A tanévzáró ünnepség jó alkalmat nyújt arra, hogy diák és tanár visszapillantson az elmúlt iskolai év eredményeire és mérlegelve átgondolja mi volt jó és min kellene változtatni. Az idei év végén június 18-án 11 órakor a temesvári Szent György székesegyházban adott hálát a gondviselő Istennek a Gerhardinum tantestülete és diáksága a sok kegyelemért, amit megtapasztalt az elmúlt kilenc hónap alatt. Az ünnepi szentmisét a székesegyházban Ft. Johann Dirschl, a Temesvári Egyházmegye általános helynöke celebrálta.

Másnap június 19-én 10 órakor került sor a díjkiosztó ünnepségre az iskola aula magnájában. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Ft. Ruppert József piarista szerzetes, a Romániai Piarista Rendtartomány delegátusa, valamint Ft. Johann Dirschl vikárius. Jakab Ilona köszöntő szavaiban megköszönte a tanároknak és a diákokoknak az idei tanévben kifejtett munkát és igyekezetet. Ezt követte a díjkiosztás.

A magyar tagozaton a következő eredményekkel büszkélkedhet az iskola. Az idei tanévben a IX. B osztályban első díjban részesült Mathiesz Viktor, harmadikban pedig Kotzka Kinga, valamint dícséretet kapott Sinka Edina, Tapasztó Tamara és Beghean Angelica. A X. B osztályban első tanuló lett Karácson Andrea, a második Péter Kitti, a harmadik pedig Filipaş Antónia. Dícséretben részesült Zöld Tímea és Molnár Eszter. A XI. B osztályban elsők lettek Sós Timothy és Péter Szende, harmadik pedig Puntea Éva. Dícséretben részesült Virág Ovidiu, Ernstein Beatrix és Szilosi Dorottya. A XII. B osztályban második díjban részesült Kovács Lóránd és harmadikban Simpf Rebeka. Dícséretet kaptak Bella Rozália, Olti Tünde és Demeter Rudolf.

Ezt követték a különdíjak kiosztása. A Temes Megyei Magyar Nyelv és Irodalom Versenyen elért első helyezésért és az Országos Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen való résztvételért különdíjban részesült Sós Timothy XI. B osztályos tanuló. Felkészítő Györgydák Éva magyartanár. A Temes Megyei Vallásolimpászon való résztvételért Mathiesz Viktor IX. B, Filipaş Antónia X. B, Péter Szende XI.B és Olti Tünde XII. B osztályos tanulók kaptak különdíjat. Az idei évben megvalósult magyarországi Balassi Intézet által támogatott identitást megörző projekt keretén belül szervezett passiójáték megrendezéséért különdíjra érdemesült a két tizenegyedikes gitáros, Sós Timothy és Dumitresc Mihály. Projektvezető Ft. Kocsik Zoltán spirituális-hittantanár.

Az Országos Bölcs diák interdiszciplináris verseny különdíjában Balázs-Fülöp István, Kotzka Kinga, Sinka Edina IX. B és László Karola XI. B osztályos tanulók részesültek. Felkészítő Vajda Attila matematika tanár. A csapat a több, mint 140 versenyzőből a VII. helyet érte el. Ezen kívül még említésre méltó a Kárpát-medencei szintű Lakiteleki vetélkedő, amelyen iskolánk csapata a 150 résztvevő közül a tizedik helyet érte el. A versenyen részt vettek Mathiesz Viktor, Sinka Edina és Kotzka Kinga IX. B osztályos diákok. Felkészítők Vajda Attila matematika és Balla Tamás történelemtanár.

Kívánunk minden tanárnak és diáknak kellemes vakációt, valamint Isten áldását és sok sikert a következő tanévre!

Ft. Kocsik Zoltán, spirituális

vissza