Csapatépítő kirándulás Szörényordason

Az elmúlt hétvégén csapatépítő kiránduláson vehettem részt diáktanácsos barátaimmal.  Ez egy jutalomkirándulás volt, mely utat nyitott az új év tevékenységötleteinek is. Az alapötlet az volt, hogy azok a diákok, akik nem részesültek jutalomtáborban, mégis sokat tettek a diáktanács előremeneteléért és fejlődéséért minőségii időt tölthessenek együtt. Hatan vettünk részt ebben a táborban.

E hat diák képezte az iskolán kívüli tevékenységek szervezésének legnagyobb mozgatóerejét. Célunk a csapatmunka minőségének javítása volt. Ezen alkalommal a különféle foglalkozások alkalmával kiderült, melyek a csapat hiányosságai.  Ezeket, úgy érzem, sikerült pótolnunk. Ezen kívül tudatosult bennünk,  melyek a csapat erősségei. Ezekre az eljövendőkben lehet alapozni. Szerintem a legfontosabb feladat, mely e hétvégére várt az volt, hogy jobban megismerjük egymás látásmódját és közös pontokat találjunk.

A kreatív foglalkozásokon kívül olyan foglálkozásokon is részt vettünk, melyek keretén belül a múlt évet értékelhettük ki, valamint megfogalmaztuk az idei év alapgondolatait.

Nagyon örülök, hogy a szép élmények és emlékek mellett pozitívabb egymással szembeni hozzáállással tértünk vissza. A hét eleje óta folytonosan tapasztalom, hogy a mi csapatunk egyre jobban összeforr és merem remélni, hogy ez az együttdolgozás nemcsak líceumi éveinkre fog kivetítődni. , Gondolom, hogy esélyünk felnőttként is lesz alkalmunk segíteni  a társadalom gondjain felhasználva mindazt, amit a diák évek alatt egymástól tanultunk.

Iakab Orsolya, XI. B osztályos tanuló

1

vissza