BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA – XXVI – Római katolikus vallástanárok szekciója – Kreativitás és hitre nevelés Temesvár, 2018. július 8–14

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 1993 óta évről-évre megszervezi a Kárpát-medence legnagyobb magyar pedagógus-fórumát, a Bolyai Nyári Akadémiát. Az idei rendezvénysorozat keretében a római katolikus vallástanárok számára július 9-14. között szerveznek továbbképzőt, amelynek a Temesvári Római katolikus Püspökség és a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum ad otthont. A nyári akadémia központi témaköre idén a kreativitás fejlesztése az iskolában. A római katolikus hittanári továbbképző célcsoportját a négy magyar nyelvű katolikus egyházmegyében tanító hittanárok képezik. A hitéletre nevelés kreatív megoldásokat kér a pedagógustól, ugyanakkor a komoly hitélethez is szükség van kreativitásra, hogy a hitet élményszerűen, a valóságos tapasztalatokból merítve élje meg a keresztény ember. Az idei nyári továbbképző keretében – a szakmai fejlődésen és a találkozási lehetőségen túl – alkalom nyílik a négy katolikus egyházmegyét összekapcsoló munkacsoport megalakítására is.

Meghívott előadók és foglalkozásvezetők: Dr. Bordás Andrea egyetemi tanársegéd – Partiumi Keresztény Egyetem – Nagyvárad, Dr. Ozsváth Judit egyetemi adjunktus – Babeș-Bolyai Tudományegyetem – Kolozsvár, Jusztinné Nedelkovics Alíz igazgató – Dugonics András Piarista Gimnázium – Szeged, Jusztin István kollégiumvezető, tanár – Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium – Szeged, P. Czeglédi Zsolt OschP tanár, templomigazgató – Dugonics András Piarista Gimnázium – Szeged, Nagy Mariann tanár – Dugonics András Piarista Gimnázium – Szeged, Nagy Enikő (Kriszta ferences nővér) óvódapedagógus, Nyirán János teológiai tanár – Görög katolikus Metropólia Debrecen.

A temesvári továbbképző július 9-én, hétfőn a piarista templomban 9 órakor szentmisével kezdődik, főcelebráns Excellenciás Roos Márton püspök, apostoli kormányzó. Ezt követően a hét minden napján délelőtt és délután párhuzamos csoportokban folynak a foglalkozások. Szerdán a résztvevők a nagybecskereki egyházmegyébe látogatnak, ahol Excellenciás Roos Márton püspök vezetésével Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére szervezett zarándoklaton vesznek részt. Csütörtökön Máriaradnára zarándokolnak a résztvevők és ott folytatják tovább a továbbképző tevékenységeit. A máriaradnai kegyhelyen Exelenciás Böcskei László nagyváradi megyéspüspök celebrál szentmisét. Pénteken a meghírdetett módszertani műhelyeket egészíti ki az új római katolikus digitális hittankönyvek összeállításában segítkezők találkozása.

A rendezvény záró szentmiséjét július 14-én, szombaton 9 órai kezdettel Msgr. Dirschl Johann általános helynök, egyházmegyei tanfelügyelő mutatja be a piarista templomban.

 

Program

Július 8, vasárnap

18.30 – 19.30: Regisztráció

19.30 – 20.30: Vacsora, majd kötetlen beszélgetés

 

Július 9, hétfő

  8.00 –   9.00: Reggeli

  9.00 –   9.45: Szentmise – főcelebráns Roos Martin temesvári megyéspüspök, apostoli kormányzó

10.00 – 10.45: Megnyitóünnepség

10.45 – 11.00: Szünet

11.00 – 13.00: Foglalkozások párhuzamos csoportokban

A csoport: A gyermekek és fiatalok központi szerepe – a diákok kreativitásának fejlesztése (piarista pedagógia – Jusztinné Nedelkovics Alíz, Jusztin István)

B csoport: Az irgalmas szamaritánus története – 5–8. osztályos témafeldolgozás drámapedagógiai elemekkel (Dr. Bordás Andrea)

13.00 – 15.00: Ebéd, szieszta

15.00 – 17.00: Foglalkozások párhuzamos csoportokban

A csoport: Az irgalmas szamaritánus története – 5–8. osztályos témafeldolgozás drámapedagógiai elemekkel (Dr. Bordás Andrea)

B csoport: A gyermekek és fiatalok központi szerepe – a diákok kreativitásának fejlesztése (piarista pedagógia – Jusztinné Nedelkovics Alíz, Jusztin István)

17.00 – 17.30: Szünet, didaktikai könyvek és eszközök vására

17.30 – 19.30: Foglalkozások párhuzamos csoportokban

A csoport: Fiatalok kísérése – kreatív diák-tanár interakció (piarista pedagógia – P. Czeglédi Zsolt OschP, Nagy Mariann)

B csoport: A család bevonása az iskolai nevelésbe kreatív foglalkozások által (piarista pedagógia – Jusztinné Nedelkovics Alíz, Jusztin István)

19.30 – 20.00: Vacsora

20.00 – 23.00: Kulturális est (bánsági magyar, bolgár és horvát táncok bemutatása, azt követően táncház)

Július 10, kedd

(Az érdeklődőknek 6 és 8 óra között – szervezetten – úszás.)

7.30 –   8.00: Taizéi ima a piarista templomban

8.00 –   9.00: Reggeli

9.00 – 11.00: Foglalkozások párhuzamos csoportokban

A csoport: A tékozló fiú története – 9–12. osztályos témafeldolgozás drámapedagógiai elemekkel (Dr. Bordás Andrea)

B csoport: Az egyházhoz való tartozás érzése – szociális és érzelmi intelligencia fejlesztés (piarista pedagógia – P. Czeglédi Zsolt OschP, Nagy Mariann)

11.00 – 11.30: Szünet, didaktikai könyvek és eszközök vására

11.30 – 13.30: Foglalkozások párhuzamos csoportokban

A csoport: Az egyházhoz való tartozás érzése – szociális és érzelmi intelligencia fejlesztése

(piarista pedagógia – P. Czeglédi Zsolt OschP, Nagy Mariann)

B csoport: A tékozló fiú története – 9–12. osztályos témafeldolgozás drámapedagógiai elemekkel (Dr. Bordás Andrea)

13.30 – 15.00: Ebéd, szieszta

15.00 – 17.00: Foglalkozások párhuzamos csoportokban

A csoport: A család bevonása az iskolai nevelésbe kreatív foglalkozások által (piarista pedagógia – Jusztinné Nedelkovics Alíz, Jusztin István)

B csoport: Fiatalok kísérése – kreatív diák-tanár interakció (piarista pedagógia – P. Czeglédi Zsolt OschP, Nagy Mariann)

17.00 – 17.30: Szünet, didaktikai könyvek és eszközök vására

17.30 – 18.30: Hogyan alkalmazzuk a drámapedagógiai módszereket a hittanórán? – elméleti útmutató (Dr. Bordás Andrea)

18.30 – 19.00: Vacsora

19.00 – Városnézés

 

Július 11, szerda

7.00 –   7.30: Reggeli

7.30 – 20.30: Látogatás a nagybecskereki püspökségen és zarándoklat Boldog Bogdánffy Szilárd nyomán Roos Martin megyéspüspök vezetésével (Nagybecskerek – Feketetó – Csóka (Szerbia) – Torontálkeresztés (Románia) – Temesvár. Ebéd és élmény- és múzeumpedagógiai foglalkozások

Csókán (Szerbia) – Dr. Ozsváth Judit)

Szentmise a temesvári Notre Dame zárdatemplomban

20.30: Vacsora a temesvár-józsefvárosi plébánián.

Július 12, csütörtök

(Az érdeklődőknek 6 és 8 óra között – szervezetten – úszás.)

7.30 –   8.00: Taizéi ima a piarista templomban

8.00 –   9.00: Reggeli

9.00 –          : Zarándoklat Máriaradnára

10.30 – 11.30: Szentmise a kegytemplomban Böcskei László megyéspüspök főcelebrálásával

11.30 – 13.00: A kolostormúzeum megtekintése

13.00 – 14.00: Ebéd

14.00 – 15.30: Az Istenszülő-ikonok teológiája a bizánci egyházban (előadás – Nyirán János)

15.30 – 16.00: Szünet

16.00 – 17.30: Foglalkozások párhuzamos csoportokban

A csoport: Istenszülő-ikonok testközelben (műhely – Nyirán János)

B csoport: Mária – bibliai történetfeldolgozás Kett módszerrel (Nagy Enikő Kriszta nővér)

17.30 – 18.00: Szünet

18.00 – 19.30: Foglalkozások párhuzamos csoportokban

A csoport: Mária – bibliai történetfeldolgozás Kett módszerrel (Nagy Enikő Kriszta nővér)

B csoport: Istenszülő-ikonok testközelben (műhely – Nyirán János)

20.00: Vacsora

 

Július 13, péntek

(Az érdeklődőknek 6 és 8 óra között – szervezetten – úszás.)

7.30 –   8.00: Taizéi ima a piarista templomban

8.00 –   8.30: Reggeli

8.30 –   9.00: Utazás a programok helyszínére, a marienheimi vendégházhoz

9.00 –   9.45: Az új tantervek és tankönyvek születésének tapasztalatai és új elképzelések a jövőre vonatkozóan (Dr. Ozsváth Judit)

9.45 – 10.45: Segíthetek? – kiscsoportos beszélgetés az eddigi segítői, felhasználói tapasztalatokról és a

jövőbeni együttműködés lehetőségeiről

10.45 – 11.15: A kiscsoportos beszélgetések tapasztalatainak összegzése

11.15 – 11.30: Szünet

11.30 – 13.30: Hogyan tovább? – fórumbeszélgetés a kiscsoportos beszélgetés tapasztalatairól és a további

együttműködés lehetőségeiről

13.30 – 15.00: Ebédszünet – bográcsgulyás

15.00 – 16.30: Közös csoportfoglalkozás: „Vagyok, aki vagyok.” (Kiv 3,14) Bibliai történetfeldolgozás Kett módszerrel (Nagy Enikő Kriszta nővér)

16.30 – 17.00: Szünet

17.00 – 19.30: Közös csoport: A drámapedagógia, a Kett módszer és más módszerek új tantervekhez és tankönyvekhez való adaptálásának lehetőségei (Dr. Ozsváth Judit)

19.30 –          : Vacsora, vidám együttlét

 

Július 14, szombat

8.00 –   9.00: Reggeli

9.00 – 10.30: Záró szentmise – főcelebráns Dirschl Johann általános helynök, egyházmegyei tanfelügyelő. A továbbképző kiértékelése és ünnepélyes lezárása.

BNYA plakat

vissza