Bentlakás

1. Első megmérettetések

Sok éven keresztül a Gerhardinumnk nem volt saját bentlakása és más iskolák diákszállásain kaptunk helyet. 2006-ban teljesült be a Temesvári Római Katolikus Püspökség nagy álma, a saját bentlakás megnyitása. A Gerharinum diákotthonának megnyitása több jószándékú személy kitartó és hatalmas munkaerőfeszítésének az eredménye. Ezáltal lehetőséget és megfelelő körülményeket kapott a bánsági katolikus közösségek több szegénysorsú gyermeke a továbbtanulásra és egy kamasznak megfelelő bentlakásra. Többen közülünk távol laktak Temesvártól és az ingázás nehézkes vagy teljesen lehetetlen lett volna számukra.

A saját bentlakás nem csak a távolsággal járó gondokat oldotta meg, hanem hatalmas lehetőséget kínált a keresztény nevelésre. A bentlakás megnyitásának következtében a diákok nem csak értelmileg gazdagodtak, hanem a felelősek nagy figyelemmel kísérték lelki formálódásukat. Ezáltal váltak igazi keresztényekké, akik képesek életüket maradandó értékekre építeni és akik majd amikor rájuk kerül a sor ezeket majd másokkal is megoszzák. Az egyházmegye ezen indítványozását nagy örömmel fogadták a szülők. A családok a katolikus iskolára merték bízni gyermekeiket, felfigyeltek és értékelték a katolikus iskola felelősségteljes nevelését és a megfelelő bentlakási körülményeket.

 2. Az első pillanatok…

2006 nyarán hatalmas erőfeszítésekkel végére érkeztek a felújítási munkálatok. În vara acelui an s-au făcut eforturi foarte mari pentru finalizarea internatului. Akkor érkeztem új szolgálati helyemre Temesvárra. A végső takarításban mindannyian részt vettünk: munkások, tanárok, nőverék,  önkéntesek… Közülünk mindenki naponta több órán keresztül  szívvel-lélekkel takarított a bentlakásban. Fogalmunk sem volt, hogy majd milyenek lesznek a gyermekek, akik a bentlakásba majd beköltöznek. Nem is tudtunk, hogy majd kiknek készül az új bentlakás. Számunkra abban a pillanatban csak az volt a fontos, hogy megfelelő hely legyen a gyermekek számára.

Elérkezett a várva várt nap, hogy megérkezzenek a diákok. Egy pár óra alatt beköltöztek a diákok és megtelt a bentlakás. Velünk együtt dolgozott abban az időben Ft. Böcskei László, egykori temesvári általános helynök, jelenlegi nagyváradi megyéspüspök. Nagy figyelmet szentelt a legapróbb részleteknek is. Letörölte a legapróbb porszemcséket is a bútorokról. Minden gyermek számára kis „Isten hozott!” feliratú lapocskát készített.

Végül a sok munka helye megtelt az érkező diákok örömével és mosolyával. Különösen azok örültek a változásnak, akik megtapasztalták a régi bentlakást. …Ezekben a pillanatokban éreztük, hogy megérte a fáradságot. Azóta már hat év telt el… Ma a diákotthon mintegy 100 diáknak ad otthont. Ez az arány pedig évről-évre nő.

 3. Első tapasztalataim…

Pedagógusként többször kapcsolatba kerültem a többnemzetiségű diákközösség sokszínű és változatos kultúrájával és szokásaival. Megtapasztaltam azt is, miként változnak és érnek be az itt töltött líceumi évek alatt a diákok.

A nevelői munkát délutánonként és hétvégenként éjszaka is ketten az egyik nővértársammal végezzük. Munkánk nagyon összetett. Saját tapasztalatból mondom, hogy a diákokkal nem lehetridegen viselkedni, hanem le kell hajolni hozzá, mint egy édesanya, aki figyelemmel kíséri gyermeke szükségleteit. Több szempontból kell kezelnünk a gyermekek világát. Akadnak olyan helyzetek, amikor rá kell éreznünk a dolgok lényegére.

 4. Diákjaink élete a bentlakásban

A diákok délután 1400-1500 óra között fejezik be az iskolai oktatást és ezután érkeznek „haza” hozzánk. Amikor ők befejezik a délelőtti tanulást, akkor kezdődik a mi tevékenységünk…

A diákokat a bentlakásba „hazaérkezve” igyekszünk ránevelni arra, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a szabadidő, a munka, a tévénézés, a sport és a pihenés között. Igyekszünk őket arra szoktatni, hogy lelkiismeretesek és pontosak legyenek. Minden diáknak szüksége van a lazításra. Ahhoz, hogy egy közösség jól működjön, szükségünk van belső szabályzatra. Éppen ezért különbséget kell tennünk a városi kimenő okait illetően.

Néhányszor rá kell nevelnünk a diákokat a higénikus életre, a tisztálkodásra, amit igyekszünk a legnagyobb körültekintéssel kezelni. Ha egyesek számára természetes, hogy a szekrényben rendbe rakja a ruháit, mások számára ezt még gyakorolni kell. Otthon lehet, hogy a nővér, az édesanyavagy a nagymama teszi rendbe a szobát, itt a bentlakásban a szerzetesnővérek felügyelete mellett a diákoknak kell átvenni ezt a feladatot.

Mint minden közösségben a szobában itt is megjelennek a surlódások. Ekkor mindig hozzánk fordulnak tanácsért. Ezekben az esetekben nekünk pedagógus-nővéreknek a közvetítő szerep jut. Mindenképpen az a célunk, hogy megtanulják egymást tisztelni, valamint egymással egyetértésben és békében élni. Ca în orice colectivitate apar şi conflicte, mai ales la nivel de camere, iar atunci surorile sunt chemate. Nem kevés alkalommal ápoljuk őket betegség idején vagy kísérjük be őket a sürgősségire. Többször órákat állunk az orvosi rendelőben, mire sorra kerülünk. Nem sajnáljuk erre az időt. Fontos a diákok egészsége. Igyekszünk mindent figyelemmel kísérni. Akár az igazgatóság, akár a pedagógusok részéről nagy türelmet és odafigyelést igényel a diákok nevelése.

 5. Végső méltatás

Teljes szívünkből kívánjuk, hogy minden diák, amely a katolikus líceumban végez, jó kereszténnyé váljon, olyan érett emberré, aki képes megkülömböztetni a jót a rossztól, hűséges marad az Egyházhoz és Isten akaratával olyan tanulmányokat végezzen, amely megfelel személyes képességeinek. Ha megközelítjük ezt a keresztény eszmét, akkor munkánk meghozza a maga gyümölcsét és nem voltak erőfeszítéseink hiábavalóak. Ekkor nyugodt szívvel és örömmel mondhatjuk: Deo gratias!

 

Cimpoeşu Elena, CJ
szerzetesnővér, pedagógus


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/gerhard/public_html/frontend/themes/gerhardinum/page.php on line 50

Hírek

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 8 noiembrie 2020

november 16, 2020

Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 8 noiembrie 2020

Se aprobă prelungirea scenariului roșu până la data de 8 decembrie 2020 Documentul se descarcă de...

 
Hotărârea Consiliului de administrație nr. 36 din 23 octombrie 2020

október 28, 2020

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 36 din 23 octombrie 2020

Aplicarea scenariului roșu pentru perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2020 Documentul se descarcă...

 
Mackó-tanoda tevékenységei a Gerhardinumban

július 16, 2020

Mackó-tanoda tevékenységei a Gerhardinumban

A Mackó-tanoda kreativ tevékenységei belopták magukat a temesvári magyar családok szivébe. Kreativ...