Befejeződött A magyar értékek a bánsági hétköznapokban című projekt a Gerhardinumban

2014. június 15-én fejeződött be a Gerhardinumban A magyar értékek a bánsági hétköznapokban című projekt, amely a 2013-2014-es tanévben került megrendezésre.  A zárórendezvény alkalmat adott tanároknak és diákoknak az egy év alatt megvalósult rendezvénysorozatra. A tevékenységek igyekeztek rávezetni a diákokat a magyar nyelv és kultúra a mindennapi életben való tudatos használatára és ápolására. A projekt négy témakörében tizennyolc tevékenység valósult meg, melyek önazonosságkeresés a hétköznapokban, magyar irodalom, népi hagyományok, természettudományok és a Bánság és a Partium történelmi, valamint földrajzi értékeinek bemutatását célozta meg.

Igazán sikernek könyvelhetjük el az Irodalmi kávéház népszerűségét a diákok körében, felelvenett az iskolában a népdaltanulás, a népi mesterségek iránti érdeklődés, újraindult a vitaklub, megalakult a Lila akác diáknéptánccsoport. Kirándulásainkon megtekintettük a magyar vonatkozású emlékhelyeket.

A zárórendezvényen elhangzott a küldetés szó. Vidékeinken a magyar nyelv és kultúra csak akkor él tovább, ha vannak emberek, akik azt élik, szeretik és továbbadják. A projekt lebonyolításáért köszönet illeti az iskola tanárait, akik a diákokkal együtt tartalmas tevékenységeket szerveztek.

Külön köszönet illeti a Balassi Intézetet, amely a projekt megvalósulásának anyagi hátterét biztositotta.

vissza