A Pro Gerhardino működése és szerepe az iskola és a bánsági régió életében

A Pro Gerhardino Egyesület magánszemélyek adományozásából finanszirozza külömböző keresztény katolikus és nemzeti identitást erősitő tevékenységeket. Az egyesület a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceum oktatási és nevelési tevékenységeit hivatott anyagilag támogatni. Fő célja a nemzeti identitás erősitése, egyházi és felekezeti közösségépitő tevékenység és a tehetséggondozás. Felvállalja a Bánság és a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye területén lévő magyar szórványközösségek megmaradásának az erősitését.

A 2019-es évben a Pro Gerhardino Egyesület könyvelési költségeinek finanszirozása a Magyar Kormány támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósult meg.

A Gerhardinum Liceum 450 diákja, 17 szórványtelepülés gyermeke és fiatalja számára biztositja a projektek lefutását és szegény sorsú vagy/és tehetséges diákok anyagi támogatását.

LOgo BGA

vissza